Kan min man adoptera min dotter?

2017-09-04 i Adoption
FRÅGA
Hej jag och min man är gifta och har 2 barn. Jag har ett barn sen tidigare, som pappa är avliden. Barnet är nu 40 år. Och jag undrar om min man adopterar henne så alla 3 barnen kan ärva oss lika oavsett vem som går bort först utav oss.
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om din man kan adoptera din 40-åriga dotter i syfte att även hon får ärva honom tillsammans med era två gemensamma barn.

Reglerna om adoption finns i 4 kap Föräldrabalken (FB), den hittar du här.

Regler om arvsrätt finns i Ärvdabalken (ÄB), den hittar duhär.

Enligt FB 4 kap 3 § får din man adoptera ditt barn om du samtycker till detta. Vidare får inte den som har fyllt tolv år adopteras utan eget samtycke, FB 4 kap 5 §. Eftersom ditt barn är 40 år måste hon alltså ge sitt samtycke för att adoption ska kunna komma till stånd.

Det bör påpekas att det ofta är svårare att få adoptioner av vuxna personer godkända, vilket beror på FB 4 kap 6 §. Enligt denna paragraf får tillstånd endast ges om adoptionen är till fördel för barnet samt sökanden har uppfostrat barnet eller vill uppfostra det eller det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till adoptionen. Här beror det alltså lite på vilken relation din man har med din dotter, och har han inte varit med och uppfostrat henne krävs det en särskild anledning. Syftet med en adoption ska vara att skapa ett familjerättsligt förhållande mellan den som vill adoptera och den som skall adopteras, och i det fall det är fråga om adoption av en vuxen person bör det krävas att det klart framgår att det genom adoptionen befästs ett personligt förhållande mellan sökanden och adoptivbarnet av väsentligen samma slag som det som föreligger mellan föräldrar och barn. Syftet med adoptionen får alltså inte vara rent ekonomiskt.

Detta belyses i ett rättsfall där en äldre barnlös man ville lämna sin egendom åt en vuxen systerson men fick ansökan om adoption avslagen eftersom det inte framgick att adoptionen syftade till att befästa ett sådant nära personligt förhållande mellan morbrodern och systersonen. I ett annat rättsfall fick makar däremot tillstånd att adoptera en femtiotvåårig kvinna. Här ansåg man att särskild anledning till adoptionen förelåg med hänsyn bl.a. till att kvinnan var hustruns biologiska dotter.

Sammanfattningsvis kan man säga att det vid vuxenadoptioner bör krävas att syftet är att ett personligt förhållande befästs mellan sökanden och adoptivbarnet. Jag har ingen information om din mans relation med din dotter och kan därför inte ge något konkret svar, men har han varit med och uppfostrat henne talar det för att adoptionen ska få äga rum. I annat fall kan det krävas en särskild anledning, vilket kanske skulle kunna anses föreligga om din man och din dotter har en väldigt nära relation. I det fall adoptionen skulle gå igenom anses din dotter som ert gemensamma barn och får således ärva din man på samma sätt som de två biologiska barnen, FB 4 kap 8 § jämte ÄB 2 kap 1 §.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Annie Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (605)
2021-09-18 Om man har ensam vårdnad av barnen, måste den biologiska pappan godkänna att min sambo adopterar barnen?
2021-09-11 Kan min sambo adoptera mitt barn?
2021-08-31 Adoption av makes barn
2021-07-31 Möjligheten att adoptera eller få vårdnaden om bonusbarn

Alla besvarade frågor (95739)