Kan min mammas barn ärva min pappa?

2019-02-20 i Arvsordning
FRÅGA
Min Mamma och Pappa är gifta, min mamma har 3 till barn med andra män, min pappa har endast mig, om dem skulle gå bort vem skulle få ärva vad? Det är min pappa som äger massa hus och bilar osv, kommer dem ärva av min pappa?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag att utgå ifrån att det inte finns något testamente. Ifall det finns ett testamente kan det påverka arvet. Jag kommer även utgå ifrån att du är din pappas enda barn och att du enbart har tre halvsyskon eftersom det enbart är dessa personer du nämner i din fråga.

Jag kommer först att förklara vad som händer ifall en av dina föräldrar skulle gå bort för att sedan förklara vem som ärver din pappa. Sist kommer jag skriva en kortare sammanfattning av mitt svar på din fråga.

Eftersom din fråga handlar om arv blir ärvdabalken (ÄB) och till viss del också äktenskapsbalken (ÄktB) tillämplig.

Vad händer om en av dina föräldrar skulle gå bort?

Ifall en av dina föräldrar skulle gå bort skulle deras äktenskap lösas upp. När ett äktenskap upplöses är det första som ska göras en bodelning. Huvudregeln är att allt som dina föräldrar äger är giftorättsgods, vilket innebär att de ska dela lika på allt de äger vid en bodelning. Ifall någon av dina föräldrar har enskild egendom så kommer den dock inte ingå i bodelningen. I ÄktB 7 kap. 2 § regleras vad som är enskild egendom. Det kan till exempelvis vara egendom som dina föräldrar genom äktenskapsförord bestämt ska vara enskild, eller vissa gåvor och arv med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda.

Vem ärver din pappa?

Eftersom du är din pappas enda barn är du hans enda arvinge i den första arvsklassen, ÄB 2 kap. 1 §. Detta innebär att du har rätt att ärva allt efter din pappa (förutsatt att det inte finns något testamente). Dina halvsyskon har alltså inte rätt att ärva din pappa.

Om din pappa skulle gå bort så skulle först en bodelning göras mellan dina föräldrar. Ifall allt de äger är giftorättsgods kommer de dela lika på allt de äger. Du har då rätt till din pappas hälft i arv. I praktiken kan det alltså bli så att dina halvsyskon indirekt får ärva delar av din pappas bilar och hus, ifall dina föräldrar inte har äktenskapsförord och bilarna och husen inte på något annat sätt är din pappas enskilda egendom. Jag kommer illustrera detta med två olika exempel för att visa på skillnaderna.

Exempel 1) Säg att din pappa äger bilar, hus och egendom till ett värde av 1 000 000 kr och din mamma äger egendom till ett värde av 100 000 kr. Det finns inget äktenskapsförord och ingen av egendomen är enskild på grund av arv eller gåva, vilket innebär att all egendom är giftorättsgods. Ifall din pappa nu går bort så görs först en bodelning. Det sammanlagda giftorättsgodset uppgår till 1 100 000 kr och dina föräldrar får då hälften var, d.v.s. 550 000 kr. Du är din pappas enda arvinge och har rätt till 550 000 kr i arv. Du och dina tre halvsyskon kommer sedan få dela lika på din mammas 550 000 kr när hon går bort.

Exempel 2) Säg att din pappa äger bilar, hus och egendom till ett värde av 1 000 000 kr och din mamma äger egendom till ett värde av 100 000 kr. Det finns ett äktenskapsförord som säger att alla din pappas bilar ska vara hans enskilda egendom och att bilarna är värda 500 000 kr. Ifall din pappa nu går bort skulle först en bodelning göras. Det sammanlagda giftorättsgodset uppgår till 600 000 kr och din pappas enskilda egendom uppgår till 500 000 kr. Din mamma skulle då få hälften av giftorättsgodset, d.v.s. 300 000 kr. Du skulle då få ärva din pappas enskilda egendom plus hans giftorättsgods , d.v.s. 500 000 + 300 000 = 800 000 kr. Du och dina tre halvsyskon kommer sedan få dela lika på din mammas 300 000 kr när hon går bort.

Genom exemplen vill jag illustrera att du är din pappas enda arvinge (i första arvsklassen) och dina syskon kommer inte ärva din pappa. Trots detta kan dina syskon få ärva din pappa indirekt genom din mamma beroende på ifall dina föräldrar har äktenskapsförord eller inte.

Viktigt att påminna om också är att ifall din pappa skulle gå bort när din mamma fortfarande lever så kommer hon först att ärva allt som din pappa lämnar efter sig med så kallad fri förfoganderätt, ÄB 3 kap. 1 §. Detta innebär att din mamma kommer få behålla allt efter din pappa men att du sedan kommer få din pappas del i så kallat efterarv. Du kommer alltså inte att få ut något i arv från din pappa medan din mamma lever ( så länge det inte finns ett testamente som säger annat) men du kommer alltid ha rätt till den delen du skulle fått efter din pappa i efterarv efter din mamma. Dina halvsyskon får alltså aldrig någon rätt till det som din pappa lämnade efter sig före dig.

Sammanfattning

Eftersom du är din pappas enda barn är du hans första arvinge. Du kommer därmed ha rätt att ärva allt efter din pappa och dina halvsyskon har ingen rätt att ärva honom. Däremot kan det i praktiken bli så att dina halvsyskon indirekt ärver delar av din pappas egendom indirekt genom din mamma, se exemplen ovan.

Hoppas du fått svar på din fråga! Ifall du har ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig igen!

Vänliga hälsningar

Axel Bellander
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1163)
2019-05-25 Vem har arvsrätt efter gift par vars bröstarvinge avlidit före ena makan? Kan hustrun testamentera allt till sin släkt?
2019-05-24 Vem ärver av min far? Halvsyskon? Adoptivbarn?Särkullbarn?
2019-05-23 Ärver man av sin moster om denne är barnlös?
2019-05-22 Vad menas med en gren vid arvsuppdelning?

Alla besvarade frågor (69284)