FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll12/11/2021

Kan min make betala underhåll efter skilsmässa om jag är sjukskriven?

Hej min make begärt skilsmässa och har fast inkomst och jag har sjukpenning och arbetsträna efter lång sjuk skriving och min fråga är får jag nån ekonomi period tills jag har kommit på fötterna

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis vill jag beklaga den situation som du tycks hamnat i. Jag saknar tyvärr tillräckligt med information för att på förhand kunna avgöra hur det ser ut i just din situation. Förhoppningsvis kommer mitt svar ändå att vara dig till hjälp.

Jag tolkar din fråga som att du undrar över om du har rätt till underhåll från din make efter skilsmässa. Regler om underhåll återfinns i 6 kap. äktenskapsbalken (ÄktB). Jag kommer därför utgå ifrån denna lag när jag besvarar din fråga.

Huvudregeln är att vardera make svarar för sin försörjning

Skilsmässa kallas inom juridiken för äktenskapsskillnad. Efter en äktenskapsskillnad är huvudregeln att vardera make svarar för sin försörjning (6 kap. 7 § första stycket ÄktB). Det betyder att frånskilda makar i princip ska vara ekonomiskt oberoende av varandra. Det finns dock två undantag från denna huvudregel som kan vara aktuellt i din situation. Jag kommer att redogöra för dessa undantag under rubrikerna nedan.

Underhållsbidrag från din make under en övergångstid

Det första undantaget reglerar situationen om du behöver bidrag till ditt underhåll under en övergångstid. I sådana fall kan du ha rätt till underhåll av din make efter vad som är skäligt (6 kap. 7 § andra stycket ÄktB). Bedömningen av vad som är skäligt ska göras utifrån dels ditt behov av underhållsbidrag, dels din makes förmåga att betala. Bidraget bör i allmänhet utgå endast under en omställningsperiod i syfte att ge dig möjlighet att genom utbildning och omskolning skaffa arbete eller förbättra dina inkomster. Om du har rätt till underhåll från din make torde underhåll inte utgå för längre period än ett till fyra år eftersom tanken är att du behöver en viss tid efter skilsmässan för att bli självförsörjande.

Sjukpenning kan påverka

Underhållsbidrag kommer i fråga först när din egen förvärvsförmåga inte räcker till din försörjning. Av din fråga framgår att du har sjukpenning. Sjukpenning är en social förmån som ersätter en förvärsinkomst och kan därför minska underhållsbehovet. Även andra typer av stöd kan minska underhållsbidraget, till exempel bostadsbidrag.

Underhållsbidrag från din make under en längre tid

Det andra undantaget reglerar situationen om du inte heller efter en omställningsperiod kan skaffa dig en rimlig försörjning. I sådana fall kan du rätt till underhållsbidrag under en längre tid. Förutsättningen är att du har svårigheter att försörja dig själv efter att ditt långvariga äktenskap har upplösts eller att det finns andra synnerliga skäl (6 kap. 7 § tredje stycket ÄktB). Jag kommer att redogöra för båda situationerna under rubrikerna nedan.

Om ditt äktenskap har varit långvarigt

Underhållsbidrag från din make kan utgå för en längre tid om du och din make har varit gifta länge. Av din fråga framgår inte hur länge du och din make har varit gifta. Men om ditt äktenskap har varit långvarigt kan underhållsbidrag utgå till dig för en längre tid än en övergångstid. Det krävs också att du efter skilsmässan har svårt att försörja dig själv. Att du och din make har varit gifta länge räcker inte, utan du måste därutöver ha försörjningssvårigheter av permanent slag. Det kan vara fallet om du på grund av hög ålder, brist på utbildning eller sjukdom har svårt försörja dig.

Om det finns andra synnerliga skäl

Underhållsbidrag från din make kan utgå för en längre tid om det finns synnerliga skäl. Detta undantag är avsett för rena undantagssituationer och tillämpas därför sällan. Om din make på grund av arbetsfördelningen i hemmet har lyckats nå en god position i arbetslivet, medan du ägnat tid åt skötseln av hem och barn har förlorat denna möjlighet, så kan du ha rätt till underhållsbidrag på denna grund. Äktenskapet måste således ha begränsat möjligheterna för dig att försörja dig på egen hand.

Sammanfattning

Huvudregeln är att vardera make svarar för sin egen försörjning efter en äktenskapsskillnad. Det finns dock två undantag från detta. Du kan ha rätt till underhållsbidrag från din make under en omställningsperiod eller en längre period. En bedömning ska göras i varje enskilt fall och bestämmelserna tillämpas restriktivt, särskilt vad gäller underhåll under en längre period. Det är svårt för mig att avgöra vad som gäller i ditt fall, då jag tyvärr saknar tillräckligt med information för att kunna göra en fullständig bedömning av din situation.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Vänliga hälsningar

Diana StanisavljevicRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”