Kan min frus barn från Thailand söka uppehållskort enligt EU-regler?

Hej! Min frus dotter 23 och son 3år från Thailand. Kan dom söka uppehållskort enligt EU regler för familj till nordisk medborgare??

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Uppehållskort enligt EU-regler för familj till nordisk medborgare har sin utgångspunkt i det s.k. rörlighetsdirektivet (direktiv 2004/38/EG). Direktivet reglerar unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom Europeiska unionen. Direktivet utgör grunden för den fria rörligheten för personer, en av de fyra friheterna.

Direktivet har införlivats i svensk rätt genom 3 a kap. utlänningslagen (UtlL). EU-samarbetet innebär bland annat att EU/EES-medborgare och deras familjer har rätt att flytta till ett annat EU/EES-land så länge vissa krav är uppfyllda. Rörlighetsdirektivet omfattar alla EU-stater och genom EES-avtalet även Island, Lichtenstein och Norge. När jag i det följande skriver EU-medborgare och EU-land innefattas således även de tre länderna. En EU -medborgare har rätt att bo i ett annat EU-land än hemlandet om vederbörande uppfyller uppehållsrätten genom arbete, studier eller med tillräckliga medel (jfr 3 a kap. 3 § UtlL). Som nordisk medborgare räknas man även som EU-medborgare, innebärande att man som EU-medborgare inte behöver ansöka om tillstånd för att bo i Sverige. Om ens familj är medborgare i ett land utanför EU kan de bo med en i Sverige om man har uppehållsrätt. När det gäller barn krävs det att barnet är under 21 år eller är beroende av föräldern för sin försörjning (3 a kap. 2 § UtlL).

I din frus fall blir det därför beroende av om hon utnyttjat sin fria rörlighet för att de EU-rättsliga reglerna ska kunna användas eller inte. Om din fru är svensk medborgare krävs det för att rörlighetsdirektivet ska vara aktuellt att det rör sig om familjemedlemmar enligt ovan, det krävs även att din fru återvänt till Sverige efter att ha utnyttjat sin fria rörlighet enligt rörlighetsdirektivet. En svensk medborgare kan utnyttja sin rätt till fri rörlighet enligt rörlighetsdirektivet genom att bosätta sig och arbeta i ett annat EU-land. Var gränsen går för när en svensk medborgare har utnyttjat sin fria rörlighet är inte helt fastställt. Däremot torde det inte vara tillräckligt att en svensk medborgare reser till ett annat EU-land som vanlig turist. Det krävs dessutom att barnen följt med eller anslutit sig till henne under tiden som hon utnyttjat sin fria rörlighet.

Kravet på att den svenska medborgaren ska ha utnyttjat sin rätt till fri rörlighet är grundläggande. En familjemedlem till en svensk medborgare som aldrig har utnyttjat sin fria rörlighet och alltid har uppehållit sig i Sverige kan inte, såsom familjemedlem, göra gällande rättigheter enligt rörlighetsdirektivet.

Sammanfattningsvis krävs det om din fru är svensk medborgare att barnen anslutit sig till henne under tiden hon utnyttjat sin fria rörlighet (genom bosättning i annat EU-land än Sverige). Hennes dotter är över 21 år vilket gör att dottern inte räknas som familjemedlem enligt rörlighetsdirektivet, om hon inte är beroende av sin mamma för sin försörjning. Om din fru inte är svensk medborgare utan medborgare i ett annat EU-land men har utnyttjat sin fria rörlighet för att bosätta sig i Sverige, då kan åtminstone sonen ansöka om uppehållskort därav.

Om din fru inte uppfyller ovanstående är barnen istället tvungna att ansöka om uppehållstillstånd, vilket ska göras från hemlandet. Då krävs det även att försörjningskrav och bostadskrav är uppfyllda.

Hoppas du fick klargjort om vad som gäller i din frus fall. För det fall att något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”