Kan min fru vänta på sitt uppehållstillstånd på plats i Sverige?

2021-06-16 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej! Jag är sen 3 månader tillbaka gift med en kvinna från Colombia. Hon har uppehållstillstånd i Spanien, och det var där vi träffades. Vi har nu ansökt om uppehållstillstånd i Sverige för henne. Min fråga är, kan hon under tiden i väntan på besked bo hos mig i Sverige?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vänta på besked utanför Sverige

När man ansöker om uppehållstillstånd ska man i regel befinna sig utanför Sverige (5 kap 18 § utlänningslagen - UtlL). Av samma regel framkommer att en ansökan om uppehållstillstånd inte får godkännas efter att den som ansökt har rest in i Sverige. Alltså bör din fru ha ansökt om, och fått sitt uppehållstillstånd godkänt innan hon kan flytta till Sverige.

Undantag

Däremot finns det undantag. Det innebär att man i vissa situationer kan frångå huvudregeln att befinna sig utanför Sverige och alltså ha rätt till ett beviljat uppehållstillstånd ändå. Undantagen är 11 stycken och finns att läsa i samma lag, se här.

Bedömningen

Jag känner inte till omständigheterna i ert fall men har förstått att man är restriktiv med att tillämpa undantagen. Det krävs alltså starka skäl för att din fru ska få befinna sig i Sverige under tiden ni väntar på hennes uppehållstillstånd. Sådana starka skäl kan vara om man utsätts från någon form av trakasserier från hemlandets myndigheter vilket försvårar utresan eller om ens hemland inte har någon svensk utlandsrepresentation vilket skulle generera stora praktiska svårigheter och kostnader. Eftersom du skriver att din fru har uppehållstillstånd och vistas i Spanien misstänker jag att inget av dessa undantag blir tillämpliga i ert fall.


Kontakta Migrationsverket

Sammanfattningsvis kan jag inte, eftersom jag inte känner till alla omständigheter i just ert fall ge ett säkert svar. Din fru ska vänta på sitt uppehållstillstånd utanför Sverige om inget av undantagen är tillämpliga. Jag rekommenderar dig att du kontaktar Migrationsverket om du vill få ytterligare svar.

Tre viseringsfria månader

Oberoende av vad som ovan sagts har din fru dock rätt att besöka Sverige under tre månader. Dessa kallas de tre viseringsfria månaderna och kräver inget särskilt tillstånd. Om hennes ansökan om uppehållstillstånd beviljas under den tiden bör hon kunna stanna även efter dessa månader. Om hon stannar även efter dessa tre månader utan att ha fått sitt uppehållstillstånd beviljat kan det dock inverka negativt på hennes ansökan.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Maya Hempel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1204)
2021-07-23 Kan min amerikanska flickvän få uppehållstillstånd i Sverige?
2021-07-23 Gift med svensk medborgare, kan jag få permanent uppehållstillstånd?
2021-07-23 Hur påverkar 60 dagsböter mitt medborgarskap?
2021-07-21 Har make rätt till svenskt medborgarskap efter giftermål?

Alla besvarade frågor (94160)