Kan min före detta man kräva mig på betalning för ett lån vi tagit gemensamt?

FRÅGA
Jag och min före detta man har ett gemensamt lån som vi båda står på. Då jag har mycket mindre inkomst än vad han har så har han varit schysst och inte kräver någon betalning eftersom jag också betalar på ett privat lån till mina föräldrar som vi tog innan vi gifte oss. Nu kräver han som sagt att jag ska betala månadsvis till honom på lånet men jag vägrar eftersom jag som sagt redan betalar på ett till mina föräldrar. Vad gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om lån finns i skuldebrevslagen (SkbrL).

Banken kan kräva dig eller din före detta man på hela lånet
Eftersom ni båda står på lånet, är ni solidariskt betalningsansvariga. Det innebär att långivaren (vanligtvis banken) har rätt att kräva dig eller din man på hela lånesumman. Långivaren måste alltså inte kräva betalning av halva lånet från dig och andra halvan från din före detta man, utan kan kräva allt från en av er. Solidariskt betalningsansvar är en förutsättning för att det jag härnäst går igenom ska vara aktuellt.

Din före detta man har rätt att kräva dig på betalning
När en av låntagarna själv har betalat hela eller delar av lånet, har denna så kallad regressrätt gentemot den andra låntagaren (2 § SkbrL). Det innebär i ert fall att din före detta man har rätt att kräva dig på det belopp som är utöver den del av lånet som han ska betala. Detta för att ingen av er i slutändan ska ha betalat mer än halva lånet. Jag förtydligar med ett exempel:

Låt säga att ni tillsammans lånat 200 000 kr och därmed ska betala 100 000 kr var. Eftersom ni är solidariskt betalningsansvariga kan långivaren kräva endast en av er på betalning. Om så har skett, och din före detta man hittills betalat till exempel 150 000 kr, har han rätt att kräva 50 000 kr av dig, eftersom det är vad som går utöver den del som han ska betala. Om han istället har betalat hela lånet, kan han kräva 100 000 kr av dig. Han kommer alltid kunna kräva dig på det belopp som går utöver hans del, och vice versa.

Du kan eventuellt ha rätt att kräva betalning för lånet från dina föräldrar
I situationen ovan spelar det tyvärr ingen roll att du betalar på ett lån till dina föräldrar och att du därför sluppit att betala på det andra lånet. Däremot gäller ju såklart samma för dig, när det kommer till lånet från dina föräldrar. Om ni gemensamt har lånat pengarna av dina föräldrar (precis som i det andra lånet), har ni solidariskt betalningsansvar. Det gör att du har rätt att kräva din före detta man på den del av lånet som du betalat utöver din del, precis som i exemplet ovan.

Sammanfattning och råd
Sammanfattningsvis kan sägas att din före detta man har rätt att kräva dig på betalning för den del av lånet som går utanför hans del. På samma sätt har du dock rätt att kräva honom på det du betalat utöver din del på lånet från dina föräldrar. Det sistnämnda gäller dock endast under förutsättning att ni tagit lånet tillsammans och därmed är solidariskt betalningsansvariga.

I det fall någon av er inte betalar det ni är skyldiga, kan den med regressrätten ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden, som därefter kan hjälpa till att driva in skulden. Jag vill även flagga för att banken kan komma att kräva betalning direkt av dig, i det fall din före detta man upphör med betalningen, och då måste du betala. Mitt råd är därför att ni i första hand talar med varandra och försöker komma överens om en lösning. Om det är möjligt brukar det vara det bästa för alla inblandade.

Hoppas du fick svar på din fråga! Hör gärna av dig igen vid fler funderingar.

Med vänliga hälsningar

Julia Amundsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (340)
2019-03-21 Vad gör jag när jag blivit utsatt för kreditkortsbedrägeri?
2019-03-10 Rätt att få pengar tillbaka vid felbetalning
2019-02-27 Condictio indebiti- Lön utbetalad under tjänstledighet
2019-02-26 Betalning av misstag - condictio indebiti

Alla besvarade frågor (66938)