Kan min fars särbo enligt sambolagen hävda rätt till hans lägenhet när hon flyttar in?

Hej, min far bor ensam i sin lägenhet sedan flera år. Lägenheten köpte han ensam och har sedan dess bott ensam i denna. Nu verkar det som att hans särbo (som är arbetslös och står utan bostad inom kort) ev kan komma att flytta in i lägenheten med sin 18 åriga dotter. Kan kvinnan under några omständigheter hävda rätten till 50% av lägenheten enligt sambolagen? Och vad är det för tidsgränser som gäller? Är det ett måste att skriva ett samboavtal så rätten avtalas bort?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om samboegendom finns i sambolagen (SamboL).

Allmänna utgångspunkter

Samboegendom enligt sambolagen är den gemensamma bostaden och bohag, det vill säga möbler, hushållsmaskiner och annat lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. En förutsättning för att sambolagen ska tillämpas är dock att egendomen förvärvats för gemensamt bruk (3 § SamboL).

Eftersom din far bott ensam i lägenheten i flera år är varken bostaden eller bohaget förvärvat för gemensamt bruk vilket innebär att sambolagen inte ska tillämpas på egendomen. Det finns därför inte heller något behov av att skriva ett samboavtal då rätten till lägenheten tillkommer din far trots att hans särbo flyttar in med sin dotter.

Om din far och hans särbo börjar att köpa bohag till bostaden för gemensamt bruk kommer dock detta att kunna omfattas av en eventuell sambodelning. De kan skriva ett samboavtal med avsikten att sambolagen inte ska tillämpas på bohaget vilket innebär att var och en har rätt till den egendom som var och en betalat för. Du frågar vilka tidsgränser som gäller, egentligen är tiden inte avgörande utan just det faktum att egendomen är förvärvad för gemensamt bruk. Om det dock visar sig att samboförhållandet varat väldigt kort tid kan det vara ett skäl till jämkning så att sambodelning inte behöver ske rörande egendomen.

Oinskränkt rätt att överta bostaden

En regel i sambolagen som inte går att avtala bort innebär dock att din fars blivande sambo kan överta bostaden när samboförhållandet upphör om det anses att sambon bäst behöver bostaden (22 § SamboL). Regeln tillämpas främst när samborna har barn gemensamt och när den som ska ha barnen boende hos sig är i bäst behov av bostaden. Regeln kan dock bli tillämplig om samborna inte har barn tillsammans men endast vid synnerliga skäl. Eftersom din fars särbo inte verkar ha små barn har jag svårt att se att regeln skulle kunna tillämpas i praktiken, att särbon för tillfället är arbetslös behöver inte innebära att hon anses ha bäst rätt till bostaden. Sambon som får överta bostaden skall däremot ersätta den andra sambon för bostadens värde.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis tillkommer rätten till lägenheten din far eftersom den inte är förvärvat för gemensamt bruk. Det finns inget syfte med att skriva ett samboavtal om det inte rör sig om att de vill avtala bort sambolagen när de gäller bohag som de köper för gemensamt bruk.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning