Kan min brors olovliga körning påverka hans möjlighet till permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen?

2020-12-14 i Migrationsrätt
FRÅGA
I december 2020 min bror begick olovligt körning och jag var med honom och bilen är min bil. Jag begick olovligt körning i mars 2020 och fått straff att betala böter för 1500 kr och blev av med min körkorttillstånd till och med februari 2021. Min bror har fått stanna i Sverige med den gymnsie lagen och han kommer att få signera ett fast anställning jobb kontrakt inom några veckor då kan han ansöka om permanent uppehållstillstånd.Så frågan är : Olovligt körning kan påverka på migrationsverket beslutet angående uppehållstillståndet som min bror kommer att få med hjälp av det gymnasiet lagen?Och vilken straff kommer att jag få i det här situationen?Jag är 19 år och min bror är 21.
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag kommer att dela upp mitt svar till dig i två delar: en del som handlar om din bror och en del som handlar om dig.

Om jag har förstått dig rätt så lät du din bror köra din bil, trots att du visste att han saknar körkort. Du undrar därför vilket straff som du kan få till följd av det.

De regler som brukar kallas för gymnasielagen finns i lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (begränsningslagen). Jag kommer att hänvisa till den lagen samt till trafikbrottslagen (TBL), brottsbalken (BrB) och körkortslagen (KKL) i mitt svar.

Din brors situation

Svaret på frågan om din bror är ja – hans olovliga körning kan tyvärr komma att påverka om han får något permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Migrationsverket får nämligen lov att vägra att ge din bror permanent uppehållstillstånd om han har gjort sig skyldig till ett brott, även om han i övrigt uppfyller kraven för att få uppehållstillståndet (17 a § och 17 § begränsningslagen).

Det faktum att Migrationsverket får lov att vägra honom uppehållstillstånd betyder dock inte att det kommer att bli så. Det är upp till myndigheten att bedöma om den olovliga körningen är så allvarlig att din bror inte ska få permanent uppehållstillstånd. Förmodligen kan Migrationsverket inte heller ta hänsyn till brottet så länge din bror inte har blivit dömd för det i domstol.

Din situation

Brottet som blir aktuellt i ditt fall kallas för tillåtande av olovlig körning, eftersom du lät din bror köra din bil trots att du visste att han saknar körkort (3 § tredje stycket TBL).

Straffet för dig kommer att bli böter (3 § tredje stycket TBL). Det kan hända att du får lite lägre böter på grund av din ålder, eftersom du är yngre än 21 år (29 kap. 7 § BrB). Dock har du tidigare gjort dig skyldig till olovlig körning, vilket kan göra att du får högre böter ändå (29 kap. 4 § BrB).

Eventuellt kommer tiden för ditt indragna körkortstillstånd också att bli förlängd (5 kap. 2 § första stycket och 5 kap. 3 § sjätte punkten KKL samt rättsfallet RÅ 2006 ref. 48).

Sammanfattning

Din brors olovliga körning kan komma att påverka om han får något permanent uppehållstillstånd i Sverige, även om han i övrigt uppfyller kraven för att beviljas uppehållstillståndet. Det är dock upp till Migrationsverket att bedöma.

Ditt straff för tillåtande av olovlig körning kommer att bli böter. Eventuellt får du också en ytterligare förlängning av tiden som ditt körkortstillstånd är indraget.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Persson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1157)
2021-04-17 Uppehållstillstånd genom anknytning utan att lämna landet
2021-04-17 Vad innebär försörjningskravet och hur uppfylls den?
2021-04-14 När bör vi begära avgörande av ärende om uppehållstillstånd?
2021-04-10 Hur styrker man sin identitet vid ansökan om uppehållstillstånd?

Alla besvarade frågor (91320)