Kan min biologiska pappa adoptera tillbaka mig?

2019-08-08 i Adoption
FRÅGA
Kan min biologiska pappa adoptera tillbaka mig? Är 27år idag. Blev från adopterad när ja var 16 år. Hur gör man i sånna fall? Och vad kostar det?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Vilka regler gäller för adoption av en vuxen person?

Regeln om adoption av vuxna personer finns i 4 kap. 4 § föräldrabalken (FB). I regelns första stycke står det: "Den som har fyllt 18 år får adopteras endast om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera och om adoptionen även i övrigt är lämplig".

Det kommer alltså göras en bedömning om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan dig och din biologiska pappa. Adoptionen måste också i övrigt vara lämplig. Bedömningen om adoptionen är lämplig görs med beaktande av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Man tittar till exempel på personliga egenskaper hos den som vill adoptera och om denne är lämplig som person.

I regelns andra stycke står det vad som särskilt ska beaktas vid bedömningen om det finns särskild anledning till en adoption: "Vid bedömningen av om det finns särskild anledning till en adoption ska det särskilt beaktas om sökanden har uppfostrat den som sökanden vill adoptera eller om adoptionen annars avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder".

I ditt fall kan det bli fråga om att bedöma om din biologiska pappa har uppfostrat dig innan du adopterades. Vidare ska det bedömas om din relation med din biologiska pappa är att betrakta som en föräldra- barnrelation.

Hur ansöker man om adoption?

En ansökan om adoption lämnas in till tingsrätten (4 kap. 12 § FB). Det är den som vill adoptera som har rätt att ansöka, alltså din biologiska pappa (4 kap. 11 § FB). Det krävs att du samtycker till adoptionen (4 kap. 7 § FB). Vid ansökan betalar man en avgift på 900 kronor. För att läsa mer om ansökan kan du klicka på en här länken till Sveriges domstolars webbplats.

Hoppas att du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss på Lawline!

Jakob Osmo
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (534)
2020-07-27 Kan jag adoptera min makes barn?
2020-07-19 Kan jag som flickvän adoptera min pojkväns barn?
2020-07-14 Kan man få hjälp från Lawline med frågor kring adoption och arv?
2020-07-05 Vilken förälder ska jag ärva efter adoption?

Alla besvarade frågor (82647)