FrågaFAMILJERÄTTBodelning18/10/2018

Kan min avlidna frus särkullbarn ha rätt till del i mina tillgångar?

Hej

Min fru har avlidet, och äktenskapsförord är skrivit om mitt hus och bilar.

Jag har 200000:- på ett sparkonto, och skulder på 1134000:- , har 3 särkullbarn som var min frus, kan dom kräva del av mina

200000:-

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar om din nu bortgångna frus särkullbarn skulle kunna ha någon rätt till dina tillgångar i form av bankmedel.

Eftersom barnen är de första att ärva sina föräldrar har din frus särkullbarn rätt att ärva hennes kvarlåtenskap (se 2 kap. 1 § Ärvdabalken). Om en del av dina tillgångar tillfaller din fru och därigenom utgör en del av hennes kvarlåtenskap så har särkullbarnen på detta sätt rätt till dina tillgångar. Det är därmed möjligt att särkullbarn genom sin arvsrätt i princip skulle kunna få rätt till sin förälders efterlevande makes tillgångar genom en bodelning mellan makarna.

Reglerna om bodelningar mellan makar hittar vi i Äktenskapsbalken (ÄktB).

När en make går bort har den efterlevande maken rätt att välja att genomföra en bodelning eller att avstå genom jämkning. Vid en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (se 10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är egendom vilken inte är enskild egendom. Enskild egendom är i sin tur egendom som enligt villkor från tredje man t.ex. villkor vid gåva, arv eller testamente förklarats vara enskild samt den egendom som genom äktenskapsförord blivit enskild (se 7 kap. 2 § ÄktB). Dina bilar och ditt hus ska därmed inte ingå i en eventuell bodelning. Vardera makes tillgångar beräknas ihop till ett samlat värde. Sedan ska makarnas skulder avräknas mot tillgångarna eftersom makarna har rätt att få täckning för sina skulder ur sina respektive tillgångar. Värdet av de tillgångar som finns kvar efter skuldavräkningen läggs sedan samman och delas lika. I ditt fall där du har mer skulder än tillgångar skulle detta innebära att du inte bidrar med några tillgångar till likadelningen. Beroende på din frus tillgångar och skulder torde det därmed enbart vara hon som kan vara tvungen att överlåta tillgångar till dig vid en likadelning.

Utifrån detta torde särkullbarnen inte ha någon rätt till någon del av dina tillgångar.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lovisa WanhataloRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000