Kan min arbetsgivare sparka mig om jag sjukskriver mig?

FRÅGA
Hejsan! Jag har fått en studentanställning fram till 11 januari 2019 och blev skaddad på fotboll förra veckan och nu säger dom att jag ska jobba eller bli uppsagd tidigare. Det är ett bemanningsföretag så klart. Min fråga är kan dom bara sparka mig om jag nu blir sjukskriven eller vad är det som gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din anställning, som är en tidsbegränsad anställning, regleras i 5 § lagen (1982:80) om anställningsskydd, LAS. I ditt fall är det frågan om en allmän visstidsanställning enligt 5 § 1 p. LAS. Enligt 4 § 2 st. andra meningen LAS framgår att en tidsbegränsad anställning upphör utan föregående uppsägning vid anställningstidens utgång eller när arbetet är slutfört, om inte annat avtalats. Det innebär att en uppsägning inte görs vid tidsbegränsade anställningar. Om arbetet pågått viss längre tid, exempelvis mer än tolv månader, så ska arbetsgivaren minst en månad före anställningstidens utgång lämna besked om att fortsatt anställning inte kommer att erbjudas, enligt 15 § LAS. Att din arbetsgivare påstår att du riskerar att bli uppsagd tidigare är således inte lagenligt, då en tidsbegränsad anställning avslutas vid anställningstidens utgång, i ditt fall den 11 januari 2019. En visstidsanställning gäller således för hela den avtalade perioden så att ingen av parterna kan bryta anställningen i förtid.

Om arbetsgivaren vill bli av med dig innan anställningstidens utgång kan det i stället vara frågan om avsked. Enligt 18 § LAS krävs för avsked att ett grovt kontraktsbrott begåtts. Grund för avsked kan föreligga vid exempelvis uppsåtlig brottslighet. Hävning av avtalet sker då enligt allmänna kontraktsrättsliga regler. I ditt fall har dock ett grovt kontraktsbrott inte begåtts, varför anställningen fortsatt ska pågå till anställningstidens utgång. Din arbetsgivare har således inte rätt att sparka dig.

Om du är medlem i facket bör du kontakta ditt fackförbund och berätta närmare om omständigheterna för att få hjälp med ditt ärende. Är du inte fackligt ansluten råder jag dig att vända dig till våra erfarna jurister här på Lawline för ytterligare hjälp. Du kan boka tid med en av våra jurister här.

Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Michella Lina Said
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll