Kan min arbetsgivare säga upp mig på grund av arbetsbrist när hen anställde sin fru senare än mig?

FRÅGA
Hej. Idag kl1315 fikk jeg uppsigelse grundat arbetsbrist levert i postlådan til underskrift. Jeg jobber deltid og har vært ansatt i 18mnd. Fikk beskjed for en vecke sen at arbeidsgiver skulle ansette sin fru(pensjonert från tidl jobb) i min stilling. Hun har ingen utbildning eller erfaring relatert til jobben. Jag har utbildning og lang erfaring fra tidligere tilsvarende jobb. Har aldri hatt konflikter av noen art på jobbet tidligere.Fråga 1:Kan arbetsgiver si meg upp grundat arbetsbrist når han for 1-2 vecker sen har ansatt sin fru som inte har noen kompetanse?Fråga 2 : Idag kl 0900 ringte jeg min arbetsgivere og berettet at jeg var blitt sjukskriven av lege. Leverte også sjukmelding i postlådan innan 0800. Har inte hatt en sjukdag tidligere i dette jobbet. Kan en arbetsgivare gi uppsigelse når jag er sjukskriven som i dette tilfelle?
SVAR

Hej och tack för att Du vänder dig till Lawline!

Jag uppfattar din första fråga som huruvida arbetsgivaren kan säga upp dig på saklig grund när hen 1-2 veckor tidigare anställt sin fru. Din andra fråga uppfattar jag som huruvida arbetsgivaren kan säga upp dig vid sjukskrivning.

Arbetsbrist kräver saklig grund

En uppsägning från arbetsgivaren ska vara sakligt grundad, enligt 7 § i lagen om anställningsskydd (LAS). Vidare träder vissa skyddsregler in beroende på om du är medlem i ett fackförbund eller inte. En uppsägning på grund av arbetsbrist ska nämligen förhandlas med en kollektivavtalsbärande fackförening enligt 11 § medbestämmandelagen (MBL). Om kollektivavtal saknas, ska förhandling ske med alla fackföreningar som har minst en medlem som anställd på arbetsplatsen, enligt 13 § 2 st. MBL.

Turordningsregeln

Vad gäller uppsägning vid arbetsbrist måste arbetsgivaren ta hänsyn till tiden i de anställningar som finns (22 § 4 st. LAS). Enligt den så kallade "Sist-In-Först-Ut"-principen, ska arbetsgivaren säga upp de som blev anställda närmast i tid. Utifrån omständigheterna du angivit i fallet, verkar det som att arbetsgivaren brutit mot turordningsregeln genom att säga upp dig före sin fru. Detta dels på grund av att hon blev anställd så nära i tid, dels för att det skulle vara orimligt att undanta henne från turordningen baserat på hennes kompetens.

Här kan din arbetsgivare bli skyldig att betala skadestånd enligt 38 § LAS på grund av osaklig uppsägning.

Uppsägning vid sjukskrivning

Här bör först noteras att sjukskrivning inte ger något extra skydd mot uppsägning, utan att det är de "vanliga" reglerna om uppsägning som gäller, se redovisning ovan om saklig grund. Det är dock viktigt att arbetsgivaren inte döljer något annat motiv med uppsägning, t.ex. fingerad arbetsbrist. Här får det till exempel inte vara så att du blir uppsagd på grund av sjukskrivning, utan reell arbetsbrist. Arbetsgivaren har nämligen ett långtgående rehabiliterignsansvar.

Skulle det vara så att det är en påhittad arbetsbrist, kan du hävda att uppsägningen varit osaklig. Om det är visat att det varit felaktigt, kan du även ha rätt att ha kvar anställningen.

Sammanfattning

I detta fall är det möjligt att arbetsgivaren dels brutit mot turordningsregeln, dels att uppsägningen varit osakligt grundad på grund av fingerad arbetsbrist. Här måste du väcka talan i domstol och yrka på dessa grunder. Om det visar sig att arbetsgivaren brutit mot regeln och/eller det inneburit en fingerad arbetsbrist, kan du ha rätt till skadestånd och/eller rätt att ha kvar anställningen. Här kan du få hjälp av facket att driva målet i domstol, om du är medlem hos någon av dem. I annat fall kan du få hjälp av en professionell jurist på Lawlines juristbyrå. Om du är intresserad av detta kan du kontakta mig på info@lawline.se så återkommer vi med en offert.

/Vänligen,

Viktoria Tomsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1436)
2020-02-19 Avsked pga. olämpliga kommentarer om sin egen sexualitet av lärare
2020-02-18 Uppsägning av arbetstagare under provanställning?
2020-02-17 Kan jag som facklig förtroendeman åberopa den särskilda företrädesrätten vid uppsägning?
2020-02-14 Kan arbetsgivare säga upp hursomhelst?

Alla besvarade frågor (77210)