Kan min arbetsgivare säga upp mig men samtidigt söka personal till samma tjänst?

Hej. Jag har en visstidsanställning i butik som upphör 31/1 -19. Kan min arbetsgivare säga upp mig men samtidigt söka personal till samma tjänst?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om din arbetsgivare vill säga upp dig innan anställningen löper ut gäller reglerna i LAS, kollektivavtal eller ditt enskilda avtal. Arbetsgivaren måste ha saklig grund för att säga upp dig. Det kan vara arbetsbrist eller att du har misskött ditt jobb.

Har du varit anställd mer än tolv månader inom en treårsperiod har du företrädesrätt till återanställning. Rätten gäller den sista månaden av visstidsanställningen och nio månader efter att du har slutat. Du måste skriftligt tala om för arbetsgivaren att du vill använda din företrädesrätt och du kan göra anspråk på anställningar som du har tillräckliga kvalifikationer för.

En tidsbegränsad anställning upphör vid slutdatum utan någon särskild uppsägning eller annan åtgärd. En arbetstagare som är anställd för begränsad tid som inte kommer att få fortsatt anställning när anställningen upphör ska få besked om detta minst en månad före anställningstidens utgång. En förutsättning för rätt till sådant besked är dock att arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren mer än 12 månader under de tre senaste åren. (15 § lagen om anställningsskydd, LAS.)

Din arbetsgivare har alltså rätt att leta efter andra att anställa för din tjänst om denne inte vill att du ska jobba kvar. Om du inte har jobbat på arbetsplatsen länge så upphör din anställning vid avtalets slut utan att uppsägning måste ske. Om du vill jobba kvar är det bäst att samtala med din chef och framföra dina önskemål. Då kan du även få reda på vad denne anser hade kunnat fungera bättre och som avgjorde beslutet om att inte ge dig fortsatt anställning.

Om du skulle ha några fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!

Vänligen

Greta ApelmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000