Kan min arbetsgivare säga upp mig från min provanställning utan uppsägningstid, trots att en månads uppsägningstid är reglerad i anställningsavtalet?

Hej, jag sa upp mig från mitt jobb igår. Jag har varit provanställd i en månad men de senaste två veckorna har jag varit sjuk och haft sjukintyg från läkaren. När jag fick pappret jag skulle skriva på för att bekräfta min uppsägning (den 25/4-2018) står det "Partnerna är överens om att uppsägningstiden är inkluderad i datumet ovan". Jag reagerade inte på det då, utan det var min sambo som kommenterade det när jag kom hem och sa att så ska man inte kunna göra. I anställningsavtalet står det att man som provanställd ska lämna in sin ansökan om uppsägning en månad innan samt att det är 1 månads uppsägningstid. Jag förstår att de inte vill fortsätta lära upp mig i en månad innan jag slutar men det låter konstigt att uppsägningstiden är inkluderad i min första månad samt sjukskrivning.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När jag läser din fråga uppfattar jag din situation som att din provanställning var planerad att vara längre än en månads tid, men sedan avbröts i förtid, och att du undrar om din arbetsgivare kan neka dig en månads uppsägningstid när det är reglerat i anställningsavtalet.

Vad som gäller i just din situation beror på om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen där du jobbat, och vad som i sådana fall regleras i detta. Några relevanta regler kring kollektivavtal finns i Medbestämmandelagen (MBL). Om det inte finns något kollektivavtal så gäller istället reglerna i Lag om Anställningsskydd (LAS). Oavsett så har du inte blivit uppsagd förrän din arbetsgivare meddelat dig om att din anställning kommer att avbrytas. Uppsägningstiden börjar ju att löpa först efter det.

Det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen
Det är vanligt att kollektivavtalen ger såväl arbetsgivare och arbetstagare en månads uppsägningstid vid provanställningar, så det är mycket möjligt att det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats. Ett kollektivavtal styr nämligen hur anställningsavtalen utformas i stor utsträckning. Eftersom jag inte vet vad som regleras i det avtalet är det svårt för mig att ge ett konkret svar på din fråga, men eftersom uppsägningstiden regleras specifikt i ditt anställningsavtal bör det vara vad som gäller. Undantaget är om ditt avtal hänvisar till ett kollektivavtal och där nämns någonting om att arbetsgivaren får dra in uppsägningstiden vid frånvaro eller liknande. Annars kan arbetsgivaren kan inte vägra dig din uppsägningstid utan grund, eftersom en månads uppsägningstid är vad ni avtalat om.

Jag vill dock nämna att villkor i anställningsavtal kan vara ogiltiga om de går emot vad som sägs i kollektivavtalet, om både du och din arbetsgivare är bundna av det (MBL 27 §). Så om du är medlem i det fackförbund som har kollektivavtal på arbetsplatsen, och kollektivavtalet ger arbetsgivaren en rätt att säga upp dig utan uppsägningstid, så kan alltså din arbetsgivare göra så.

Arbetsplatsen saknar kollektivavtal
Saknas det kollektivavtal på arbetsplatsen så gäller reglerna i LAS, och där ges ingen rätt till uppsägningstid vid provanställning. Det finns dock en så kallad ordningsregel om att en arbetsgivare ska meddela den anställde minst två veckor i förväg innan en uppsägning (LAS 31 §). När arbetsgivaren bryter mot en ordningsregel kan du kräva allmänt skadestånd för brott mot lagregeln, men lagbrottet berättigar dig inte till lön för de två veckorna. Detta är dock inte relevant för dig eftersom ditt anställningsavtal ger dig rätt till en månads uppsägningstid, och så länge villkoren i ett anställningsavtal är mer förmånliga för arbetstagaren så gäller anställningsavtalet framför LAS (LAS 2 §).

Anställningsavtalet gäller
Sammanfattningsvis så behöver du troligen inte gå med på att uppsägningstiden räknas in i tiden du varit provanställd, oavsett om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen eller inte. Det enda undantaget jag kan se är om det står något i ditt anställningsavtal (eller i kollektivavtalet) om att du inte har rätt till uppsägningstid om du blir sjuk, eller om ditt anställningsavtal strider mot ett kollektivavtal både du och din arbetsgivare är bundna av. Om du inte skriver på uppsägningsdokumentet, men arbetsgivaren vägrar betala ut lön för uppsägningstiden, har du möjlighet att stämma din arbetsgivare för avtalsbrott (LAS 38 §). Min rekommendation är dock att du först försöker prata med din arbetsgivare om detta och försök reda ut vilken grund denne har för att vägra ge dig din uppsägningstid.

Slutligen vill jag nämna att om du redan skrivit på avtalet så är möjligheterna för dig att få rättelse dock ytterst begränsade. Din underskrift är då ett bevis på att du gått med på att din arbetsgivares villkor ska gälla.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Natalie AccordRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”