Kan min arbetsgivare säga upp mig ?

FRÅGA
kan min arbetsgivare säga upp mig ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagen om anställningsskydd

Regler om uppsägning hittar du i lagen om anställningsskydd (LAS). I mitt svar kommer jag att utgå från att du har en tillsvidareanställning och inte en tidsbegränsad anställning.

En tillsvidareanställning gäller tills den sägs upp och uppsägningstiden har löpt ut. Anställningen kan sägas upp av både dig själv och av arbetsgivaren, men arbetsgivaren måste ha saklig grund, det vill säga giltiga skäl, för att kunna säga upp dig.

Saklig grund krävs för uppsägning

Det finns två typer av saklig grund för en uppsägning, se LAS 7§. Den ena är arbetsbrist, d.v.s. att arbetsgivaren säger upp en anställd då arbetstagaren inte längre behövs för att man t.ex. skär ner på personal p.g.a minskade arbetsuppgifter, omorganiserar verksamheten eller liknande.

Den andra grunden för en uppsägning är personliga skäl. Personliga skäl kan vara att den anställda har misskött sig genom att inte följa instruktioner från arbetsgivaren eller på andra sätt skapa problem på arbetsplatsen. Den anställda ska också ha upplysts om problemet innan uppsägningen för att denne ska kunna ändra sitt beteende.

För att en uppsägning från en arbetsgivare ska anses vara sakligt grundad krävs även att arbetsgivaren erbjuder omplacering i samband med uppsägningen, om möjligheten finns. En omplacering innebär att arbetsgivaren t.ex. anpassar arbetet till den anställdes förutsättningar eller lära upp den anställde att sköta nya uppgifter, om detta kan ske inom rimlig tid se 7 § 2st LAS. När man bedömer omplaceringsskyldighetens omfång tittar man på företagets storlek – ju större företag desto längre sträcker sig arbetsgivarens omplaceringsskyldighet.

Förutom att uppsägningen måste göras på saklig grund ska uppsägningen vara skriftlig LAS 8 §. Den anställda har dessutom alltid rätt att på begäran få reda på omständigheterna som arbetsgivaren grundar uppsägningen på. Motiveringen ska vara skriftlig om den anställda vill det LAS 9 §.

Om du blir uppsagd behåller du löne- och anställningsvillkoren under hela uppsägningstiden, men du måste vara beredd att jobba under uppsägningstiden.

Blir du avskedad får du lämna anställningen omedelbart och har inte längre rätt till lön och andra anställningsförmåner. En arbetsgivare får avskeda en anställd enbart om denne grovt har misskött sin anställning.

Sammanfattning

Din arbetsgivare kan alltså säga upp dig, men bara om denne har saklig grund. Om du har blivit uppsagd utan någon saklig grund rekommenderar jag dig att först och främst ta kontakt med din fackförening, eller om du inte har något fack att ta kontakt med facket som företaget är ansluten till så fort som möjligt. Om varken du eller din arbetsplats är fackligt anslutna rekommenderar jag dig att kontakta en jurist med erfarenhet i arbetsrätt. Du kan boka tid med Lawlines jurister här.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga!

Önskar dig en trevlig dag!

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1334)
2019-09-12 Övergår en timanställning till fast tjänst per automatik eller måste man påtala detta för arbetsgivaren?
2019-09-11 Uppsägningstid utan skriftligt anställningsavtal
2019-09-10 Uppsägningstid vid provanställning
2019-09-04 Arbetstagares uppsägningstid enligt LAS

Alla besvarade frågor (72876)