Kan min arbetsgivare lova tillsvidaretjänst men senare ångra sig på grund av arbetsbrist?

Hej!

Jag har haft ett vikariat i 1.5 år som går ut 15 januari. Min chef har sagt att min vikariat skulle omvandlas till en tillsvidaretjänst när vikariatet går ut för att jag skulle nå min 2 år som krävs enligt LAS för att få en fast anställning. Nu är det så att chefen säger att detta inte gäller för att de behöver spara in på ekonomin.

Vad gäller juridiskt här? Jag har ju blivit lovad en tillsvidaretjänst från början och nu detta. Det finns andra som har fått anställning efter mig som har en tillsvidareanställning. Gäller inte LAS och först in först ut i detta fall?

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar din fråga gällande upphörandet av tidsbegränsade anställningar så som vikariat. Jag kommer därför utgå från att du är en arbetstagare som omfattas av LAS eftersom vissa personer är undantagna lagen, så som en vd eller arbetsgivares familjemedlemmar (1 § andra stycket LAS).

Om det finns ett kollektivavtal kopplat till din anställning så kan det ange andra regler som ska tillämpas framför LAS. Jag kommer därför redogöra för vad som gäller om något kollektivavtal inte är tillämpligt.

Din arbetsgivare behöver inte ha något skäl till att inte förlänga vikariatet

Ett vikariat upphör efter anställningstidens slut om det inte förlängs. Din arbetsgivare behöver inte säga upp din anställning för att den ska upphöra och behöver därför inte heller ha något skäl till att inte förlänga vikariatet (4 § andra stycket LAS).

Däremot behöver din arbetsgivare skriftligen informera dig om att anställningen inte kommer fortsätta senast en månad före anställningens utgång (15 § och 16 § LAS).

Precis som du skriver kan ett vikariat övergå till en tillsvidareanställning om man varit anställd hos en arbetsgivare i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod. Eftersom din arbetsgivare har meddelat dig om att vikariatet inte kommer fortsätta och du därmed inte kommer ha varit anställd i mer än två år, så har du ingen rätt att få en tillsvidareanställning (5a § tredje stycket LAS).

Om du inte får fortsatt vikariat med arbetsbrist som grund har du däremot rätt till företräde vid återanställning inom de närmsta nio månaderna. Om du har rätt till detta bör stå i den skriftliga information du får om att anställningen inte kommer att fortsätta (16 § andra stycket och 25 § LAS)

"Sist in först ut" handlar om turordningsreglerna vid eventuell arbetsbrist och ett vikariat kan som utgångspunkt inte sägas upp i förtid

"Sist in först ut" handlar om turordningsreglerna i LAS. Detta innebär att vid en arbetsbristsituation där någon måste sägas upp gäller att en person med längre anställningstid har företräde att behålla sin anställning framför de arbetstagare med kortare anställningstid (22 § LAS).

När det gäller en tidsbegränsad anställning så som vikariat avslutas denna som utgångspunkt vid anställningstidens slut. Den tidsbegränsade anställningen kan därför bara avslutas i förtid genom avsked eller om det avtalats i anställningsavtalet om rätt till uppsägning. Detta innebär att om uppsägningsrätt inte avtalats så kan ditt vikariat inte sägas upp på grund av arbetsbrist. Turordningsreglerna blir därför inte aktuella. Turordningsreglerna blir inte heller aktuella efter att din anställning gått ut eftersom du då inte har någon anställning kvar som kan få företräde (4 § andra stycket LAS).

Sammanfattning

Jag rekommenderar dig att först ta reda på om det finns ett kollektivavtal som reglerar din fråga eftersom detta gäller framför LAS. Är du fackligt medlem kan du vända dig till dem.

Enligt LAS måste din arbetsgivare inte förlänga ditt vikariat eller tillsvidareanställa dig. Om du däremot inte får fortsatt arbete på grund av arbetsbrist, har du företräde till att återanställas. I ditt fall verkar det föreligga en arbetsbristsituation utifrån din chefs motivering till att du inte får den fasta anställningen. Jag rekommenderar dig dock att kolla på den information du kommer få om anställningens slut, om det där framgår att du har företräde.

När det gäller "sist in först ut" handlar detta om turordningsregler vid en eventuell arbetsbrist. Under förutsättning att du inte har avtalat med din arbetsgivare om rätt till uppsägning så kan ditt vikariat inte sägas upp i förtid och därmed inte sägas upp på grund av arbetsbrist.


Jag hoppas du fått svar på din fråga och att allt löser sig för dig. Annars kan du alltid höra av dig till oss på Lawline igen!

Vänligen,

Madeleine RunessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”