Kan min arbetsgivare avsluta min provanställning då vi kommit överens om föräldraledighet?

FRÅGA
Hej(ställer en fråga åt närstående)Har en fråga gällande avtal.Hade en provanställning på en statlig myndighet 6mån. Provanställning varade till 1/9 & därefter övergår i tillsvidareanställning. Är gravid och ska börja planera framtiden gällande hemgång och återgång efter föräldraledighet. Gör detta med min chef.23/8 skrevs papper på där jag går hem på heltid 1/10 & att jag kommer vara föräldraledig minst 1 år. Detta blir påskrivet från bägge parter. 2 dagar senare får jag besked att min provanställning ej kommer fortsätta. Så, hur ska detta påskrivna papper tolkas i detta fall då planeringen för mig innebär att jag självklart trott att jag fått fortsätta och därmed övergått i tillsvidareanställning?Hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Provanställning

Precis som du skriver övergår en provanställning till tillsvidareanställning efter sex månader, se 6 § lagen om anställningsskydd. Enligt lagen om anställningsskydd behöver inte arbetsgivaren ange varför anställningen inte ska fortsätta, däremot måste arbetsgivaren meddela din vän två veckor innan provanställningen övergår till tillsvidareanställning. Om din vän är fackligt ansluten ska även arbetstagarorganisationen som din vän är ansluten till meddelas, se 31 § lagen om anställningsskydd.

Diskriminering

I din väns fall verkar det tydligt att anställningen avslutas i samband med avtalet om ledighet för graviditet. Att provanställningen pågått fram till samtalet och avtalet om graviditet indikerar starkt att det är diskriminering. Lagen om diskriminering är tvingande till den anställdes fördel, se 1 kap 3 § diskrimineringslagen. Gravida har ett särskilt stark skydd inom arbetsrätten. Detta faller in direkt under de diskrimeringsgrunder som anges i 1 kap 4 § diskrimineringslagen. En arbetsgivare behöver inte ange skäl varför en anställning inte ska fortlöpa, men om den avbryts till följd av diskriminering är den ogiltig. Detta gäller även när en person gör en förfrågan eller söker arbete se 2 kap 1 § diskrimineringslagen.

Din vän bör anmäla händelsen till sin fackliga organisation. Det kan även bli ett ärende för Diskrimineringsombudsmannen. Bevisbördan i din väns fall är stark då hon har ett avtal om ledighet för graviditet som två dagar senare leder till att arbetsgivaren väljer att avsluta hennes anställning.

Sammanfattning

Din väns arbetsgivare kan inte avsluta en provanställning till följd av att din vän är gravid. Det är direkt diskriminering, vilket gör att uppsägningen är ogiltig. Det kan även leda till skadestånd. Avtalet om ledighet och anställningens avslut två dagar senare talar tydligt för att det är ett uttryck för diskriminering. Gravida har ett starkt skydd inom arbetsrätten. Be din vän tala med sin fackliga organisation alternativt anmäl det till Diskrimineringsombudsmannen. Om ni behöver hjälp med ärendet eller vidare vägledning är ni välkomna att kontakta oss på Lawline.

Vänligen
Björn Lotoft
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1870)
2021-10-23 Hur fungerar turordningsreglerna?
2021-10-14 När får man säga upp provanställda?
2021-10-10 Får arbetsgivaren omplacera mig till vilken tjänst som helst?
2021-10-09 Kan jag äga ett aktiebolag samtidigt som jag har en anställning inom kommunen?

Alla besvarade frågor (96488)