Kan medgäldenär bli betalningsansvarig för hela det gemensamma förtäckningen?

Hej!

Jag och min man har skilt oss och vi har gemensamma lån. Nu är jag i start att eventuellt få en skuldsanering.

Vad sker då med våra gemensamma lån? Kommer hela lånet hamna på honom?

Då jag ändå kommer betala en del till den långivaren (via kronofogden) så undrar jag ju hur det blir för honom.

Man tänker ju att det borde bli att han ansvarar för halva lånet och inte min del så att säga, men tror inte det blir så. Därför jag vänder mig till er för hjälp.

Och om han nu får hela vårt lån på sig, kan han kräva mig på pengar efter min skuldsanering då? Det borde han väl inte kunna med tanke på att min skuld skall vara borta då.

Lawline svarar

Svar:

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som utgångspunkt svarar var och en av makarna för sina egna skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Det innebär alltså att bara för att två personer är makar eller vart makar så blir inte den ena maken per automatik ansvarig för den andre makens skulder. Detta innebär i sin tur att även i dessa sammanhang så finner vi svaret - på frågan om vad den ena av er svarar för - oftast i fordringsrättslig lagstiftning. Den reglering som finns på detta område återfinns i bland annat skuldebrevslagen (SkbrL).

Precis som du skriver så kan den den person (kan vara såväl företag som privatperson) som ni har det gemensamma lånet hos kräva såväl dig som din ex-make på hela det gemensamma upptagna lånet. Detta då som regel svarar alla (läs du och din ex-make) för hela det gemensamt upptagna lånet en för alla alla för en. Undantag föreligger dock om du och din ex-make kommit överens, med personen ni har skulden hos, att du svarar endast för din del och din make svarar sin (2 § första stycket SkbrL).

För det fall din ex-make betalar för hela skulden och alltså även din del av det, har han rätt att kräva dig på din andel av lånet, vilket jag tolkat det som i ditt fall är 50 % av det gemensamma lånet (2 § andra stycket SkbrL).

Sammantaget kan det konstateras att som utgångspunkt är din ex-make ansvarig för hela ert gemensamt upptagna lån. Undantag föreligger dock om annat har överenskommits med den ni har skulden hos. Slutligen om din ex-make betalar för hela lånet har han rätt att kräva dig på din andel av det.

Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuld? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo