Kan markägare anlita entreprenör för att hantera parkeringsövervakning?

2020-04-12 i Parkeringsböter
FRÅGA
Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering reglerar i 8§ "Vill markägaren ta ut kontrollavgift skal han utställa en betalningsuppmaning....."Kan markägaren anlita entreprenör för att "hantera parkeringsövervakning"?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Lagen du refererar till innehåller sanktionsbestämmelser vid otillåten tomtmarksparkering (privaträttslig parkering). Den huvudsakliga innebörden av lagen är att en markägare på vissa villkor får kräva det olovligt parkerade fordonets registrerade ägare på kontrollavgift.

Din undran är om markägare som förbjuder parkering kan anlita entreprenör för att hantera parkeringsövervakning. Lagen innehåller inget sådant förbud, tvärtom är det väldigt vanligt att markägaren anlitar ett utomstående företag för övervakning av parkering och även för att ta ut kontrollavgift. Lagen är tillämplig på all privatägd mark, och det är inte ovanligt att såväl privatpersoner som företag skyltar om att parkering är förbjuden på marken. För att övervaka att otillåten parkering inte sker och för att utställa kontrolluppgift anlitas vanligen något av de företag som är specialiserade för ändamålet (dvs. rena parkeringsbolag som har som affärsidé att dels kontrollera olovlig parkering och utställa kontrolluppgift om sådan ändå sker, dels att sköta betalning för markparkering, parkeringshus m.m. där det ingås ett avtal om parkering).

Svaret på din fråga är därmed att markägaren kan anlita en entreprenör för att hantera parkeringsövervakningen. Det är dessutom vanligt att så sker.

Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (449)
2021-04-10 Måste p-vakten sätta gul p-böter i rutan?
2021-04-09 Parking fine without any signs / Parkeringsböter utan några skyltar
2021-04-07 Hur länge måste en parkeringsvakt vänta?
2021-03-31 Vart övergår avlastningen till en parkering? Hur går man tillväga för att överklaga en parkeringsbot?

Alla besvarade frågor (91260)