Kan man välja själv hur mycket man kan betala till Kronofogden varje månad?

2020-11-30 i Skuld
FRÅGA
Om en person har en mycket stor skuld till Kronofogden, hur mycket måste man som mest betala varje månad då?Alltså kan det bli så att man måste leva på existensminimum, eller kan man välja själv?
SVAR

Jag antar att du har fått en löneutmätning på grund av skulder till Kronofogden. Kronofogden i sådant fall räknar fram ett belopp som du alltid har rätt att behålla. Syftet med löneutmätningen är att få skulden betalt så fort som möjligt. Därför är det fråga om hur mycket du får behålla varje månad, det kallas också för förbehållsbelopp. Det innebär att du inte alltid kan välja själv hur mycket du ska betala varje månad.

I förbehållsbeloppet ingår

dels din boendekostnaddels ett normalbelopp som ska täcka sina vanliga levnadskostnader.

I normalbeloppet ingår mat, kläder, hygien, telefon, försäkringar, andra mindre utgifter för tillfälliga behov.

För 2020 är normalbeloppet:

5 002 kronor för en ensamstående vuxen

8 264 kronor för sammanlevande makar eller sambor

2 654 kronor för barn till och med 6 år

3 055 kronor för barn 7 år eller äldre

Det är viktig att klargöra om det gäller allmänna skulder eller enskilda skulder. Det finns olika regler för hantering av olika skulder.

Allmänna skulder

Lagen om indrivning av statliga fordringar reglerar om Kronofogden kan bevilja uppskov med betalning av allmänna skulder, och i vilka fall uppskov kan lämnas.

Kronofogdemyndigheten får bevilja uppskov med betalningen:

1.om det kan antas vara till fördel för det allmänna,

2.om det är påkallat med hänsyn till gäldenärens personliga förhållanden, eller

3.i avvaktan på att fråga om anstånd med betalningen prövats av behörig myndighet. (7 § Lagen om indrivning av statliga fordringar)

Det är svårt att nå upp till kraven, vilket gör att Kronofogden sällan kan bevilja uppskov.

Enskilda skulder

För att få en avbetalningsplan som passar dig måste du kontakta den du är skyldig pengar och fråga om du kan få en bättre avbetalningsplan. Kronofogden har ingen möjlighet att besluta om avbetalningsplan eller uppskov för enskilda skulder.

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar,

Orysia Sich
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (492)
2021-04-17 Vad händer om min före detta sambo inte kan betala huslånet efter en försäljning av vårt samägda hus?
2021-04-05 Gemensamt lån som står på makan
2021-03-31 Upprätta nytt skuldebrev
2021-03-31 Kan man förvärva ett bolag genom att tillägna sig pantsatta aktier?

Alla besvarade frågor (91353)