Kan man välja att amerikansk lag ska tillämpas på ens arv när man själv går bort, och vart anger man det?

Jag ställde just en fråga jag redan fått svar på tidigare och tackar för det. Men jag ber om ursäkt att jag repeterade frågan av misstag. Jag vore ännu mer tacksam om jag kunde få svar på följande fråga: Om jag vill tillämpa USA lag vid en arvstvist, kan jag skriva in denna begäran i mitt testamente, eller var ska jag begära detta?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder till dig Lawline med din fråga!

Kan du välja att amerikansk lag ska tillämpas på ditt arv?

Svaret på din fråga regleras i förordning nr 650/2012 som brukar kallas Successionsförordningen (SF). En person kan välja att ens arv i helhet ska styras av lagen från den stat där personen var medborgare vid tidpunkten för sitt val eller sin död (art. 22 första punkten första stycket SF). Den enda möjligheten man har att få välja är alltså om du är amerikansk medborgare. Är du medborgare i fler länder än ett får du välja vilket av ländernas lag som ska tillämpas (art. 22 första punkten andra stycket SF). Lagvalet ska uttryckligen anges i en förklaring i form av ett förordnande om kvarlåtenskap eller framgå av villkoren i ett sådant (art. 22 andra punkten SF). Med förordnande om kvarlåtenskap menas t.ex testamente eller gemensamt testamente (art. 3 första punkten bokstav d SF). Som svar på din fråga så kan du alltså välja att amerikansk lag ska tillämpas på ditt arv när du gått bort, du skriver i så fall din begäran i testamentet. Detta är dock bara möjligt ifall du är amerikansk medborgare.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Emil BengtssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning