Kan man vägra legitimera sig för polis?

2020-05-31 i Polis
FRÅGA
Vad händer om man vägrar uppge sitt namn och personnummer till polisen? Och om man under 18år vägrar uppge namn osv. Vad händer då? Kan det hända att man får sitta i en cell som "okänd"?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns enligt svensk rätt ingen allmän skyldighet för en enskild att besvara frågor om sin identitet och polisen har inte heller lagstöd för att använda tvång för att fastställa identiteten. Polisen har dock möjlighet att, i enlighet med 14 § Polislagen, om det finns särskild anledning att anta att någon är efterlyst och den personen vägrar att lämna uppgift om sin identitet omhänderta personen för identifiering. En polis som med laga stöd omhändertar någon i anslutning till ingripandet får kroppsvisitera denne i den utsträckning som är nödvändig för att hans eller hennes identitet ska kunna fastställas, 19 § Polislagen.

Det framgår av 16 § 3 st Polislagen att när någon har omhändertagits enligt 14 § Polislagen ska åtgärder för att fastställa hans eller hennes identitet skyndsamt vidtas. Den omhändertagne ska omedelbart friges så snart han eller hon har identifierats. Han eller hon får dock inte hållas kvar längre än sex timmar eller, om det är av synnerlig vikt att han eller hon identifieras, tolv timmar.

Utöver detta får den som på sannolika skäl är misstänkt för brott häktas oberoende av brottets beskaffenhet, om han är okänd och vägrar att uppge namn och hemvist eller om hans uppgift om detta kan antas vara osann, 24 kap. 2 § Rättegångsbalken. Här krävs det alltså att personen i fråga är misstänkt för brott på sannolika skäl, vilket är en högre misstankegrad som grundas på bevis i det enskilda fallet.

Sammanfattningsvis finns det ingen skyldighet för en person att uppge namn och personnummer till en polis. Polisen har möjlighet att omhänderta en person för identifiering om denne kan misstänkas vara efterlyst eller misstänkt för brottet. Omhändertagandet får ske mellan 6-12 timmar beroende på hur viktigt det är att identifiera personen i fråga. Polisen får dessutom kroppsvisitera en person för att försöka fastställa identiteten.

Med vänliga hälsningar,

Melvin Keric
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Polis (308)
2020-11-29 Kan polisen ta urinprov utomhus?
2020-11-21 När har polisen rätt att begära legitimation? När har polisen rätt att begära urinprov eller blodprov?
2020-11-17 Tillstånd för försäljning på allmän plats
2020-11-07 kan tidigare misstanke vara til min nackdel om jag misstänks igen?

Alla besvarade frågor (86939)