Kan man vägra att visa körkort?

2016-11-27 i Trafikbrott
FRÅGA
Behöver jag någonsin uppge personnummer till polis om brottsmisstanke saknas. Blir jag stannad och blåser grönt har jag då rätt att inte visa körkort? Denna lag finns i USA, där behöver man varken kliva ur bilen eller blåsa om brottsmisstanke saknad.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Någon bestämmelse som förpliktar enskilda att uppge personnummer till polis finns inte. Polisen har dock i vissa fall rätt att vidta åtgärder för att fastställa någons identitet, ibland även när det inte föreligger någon brottsmisstanke. Exempelvis kan en polisman, när han eller hon med laga stöd omhändertar någon, kroppsvisitera den omhändertagne i syfte att fastställa dennes identitet. Detta framgår av 19 § polislagen (1984:387) (här). Ett omhändertagande kan ske även utan att det föreligger någon misstanke om brott, exempelvis genom ett omhändertagande av en person som stör allmän ordning enligt 13 § polislagen (här) eller genom ett omhändertagande enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. (här). Polisen har alltså i vissa fall rätt att fastställa någons identitet trots att det inte föreligger någon brottsmisstanke.

Vad gäller körkort, måste den som framför personbil, lastbil, buss, motorcykel eller moped klass I medföra sitt körkort enligt 3 kap. 15 § körkortslagen (1998:488) (här). Enligt andra stycket i samma paragraf ska körkortet överlämnas för kontroll om en bilinspektör eller polisman ber om det. Bestämmelsen är straffsanktionerad i 9 kap. 2 § körkortslagen (här). Den som framför ett körkortspliktigt fordon kan alltså inte vägra att överlämna sitt körkort för kontroll på polismans begäran. Att föraren har gjort ett utandningsprov med negativt resultat saknar betydelse i sammanhanget.

Kort sammanfattat finns det alltså ingen juridisk bestämmelse som förpliktar enskilda att uppge personnummer till polis. Polisen kan dock under vissa omständigheter vidta tvångsåtgärder för att fastställa någons identitet, även i vissa fall när personen ifråga inte är misstänkt för brott. Dessutom måste förare av personbil, lastbil, buss, motorcykel eller moped klass I alltid överlämna sitt körkort för kontroll om en bilinspektör eller polisman begär det.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1027)
2020-10-25 Jag tror att jag åkte fast i fartkamera så jag undrar hur lång tid tar det till brevet kommer hem ?
2020-10-25 Brott mot trafikförordningen
2020-10-18 vilket straff för tre olovliga körningar
2020-10-17 Vad är straffskalan för olovlig körning?

Alla besvarade frågor (85407)