Kan man väcka förtalstalan eller använda sig av GDPR när någon talar illa om en verksamhet?

De är en hund uppfödare som kritiseras väldigt mycket på en Facebook sida. Namn, bostad osv nämns i alla inlägg. Folk uppmanas att inte köpa hund från henne och beskriver olika anledningar till varför. Frågan är: kan man använda sig av GDPR lagen plus hävda förtal trots att de är en verksamhet? Dom på sidan hävdar att inget av dom gäller då det är en verksamhet

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För brottet förtal krävs det att någon/några utpekar någon annan som klandervärd eller brottslig i sitt levnadssätt eller i övrigt lämnar uppgifter om denne för att få andra att tycka illa om hen. Precis som du skriver i din fråga omfattas inte juridiska personer av förtalsbestämmelsen då lagstiftaren inte ansett att ett uttalande om en juridisk person skulle angripa någons anseende. Det har diskuterats till och från i förarbeten om man ska införa någon slags förtalsbestämmelse för juridiska personer men ännu har det tyvärr inte kommit något.

När du skriver att folk nämner namn och bostad i inläggen förstår jag det som att det är ägarens namn och privata bostad? I sådana fall kan förtalsbestämmelsen tillämpas eftersom det uppfödaren som person som de vill att andra ska ner på och inte verksamheten som sådan. Nu vet jag inte vilken verksamhet hunduppfödaren driver men om det är så att hon är en enskild näringsidkare eller om uppfödningsverksamheten är en enskild firma, är INTE dessa att betrakta som juridiska personer eftersom verksamheten och den fysiska personen är densamma. Om hon driver en enskild firma eller är en enskild näringsidkare kan hon alltså betraktas som fysisk person och omfattas av förtalsbestämmelsen om förutsättningarna är uppfyllda i den bestämmelsen. Det krävs t.ex. att personerna som talat illa om henne faktiskt har haft till syfte att tala illa om henne. Trots att syftet kan ha varit att tala illa om henne eller hennes verksamhet kan en person ändå gå utan ansvar om det kan ses som försvarligt med hänsyn till omständigheterna och om hen visar att uppgifterna var sanna eller att hen hade skälig grund för att säga det hen sagt. Det kan vara försvarligt att säga något om hunduppfödarens verksamhet om det är så att hundar far illa där och de vill varna andra, eller om hunduppfödaren i egen person skadat någon hund. Då ska det givetvis inte röra sig om lösa uppgifter utan de måste vara sanna eller i alla fall skäligt att berätta om det för andra [5 kap. 1 § brottsbalken].

Juridiska personers rättigheter i GDPR

Även GDPR är enbart tillämplig på fysiska personer och inte på juridiska personer. Precis som jag nämnde angående förtalsbestämmelsen kan hon betraktas som fysisk person och omfattas av GDPR om hon driver en enskild firma eller är en enskild näringsidkare.

Vilka är de som talar illa om henne?

Om de som talar illa om hunduppfödaren är konkurrenter finns det vissa bestämmelser i marknadsföringslagen [MFL] om hur konkurrenter får behandla varandra. Dock behandlar regleringen främst hur konkurrenter talar om den andre i sin marknadsföring och inte direkt genom att kommentera på nätet. Om det är så att en konkurrent skriver att hunduppfödaren är kass och att hens hunduppfödningsverksamhet är mycket bättre och att folk borde komma dit, så kan marknadsföringslagen tillämpas [18 § MFL].

Om de som talar illa om hunduppfödaren är vanliga fysiska personer finns det som sagt inte så mycket att göra om inte hennes verksamhet är en enskild firma, hon är en enskild näringsidkare eller om det pratar strunt om henne som person.

Min slutgiltiga bedömning

Sammanfattningsvis skulle jag vilja säga att förtalsbestämmelsen och GDPR kan användas om kommentarerna riktat sig till hunduppfödaren som person. Däremot kan inte GDPR eller förtalsbestämmelsen användas om hennes hunduppfödningsverksamhet är en juridisk person. Verksamheten är INTE en juridisk person om hon är enskild näringsidkare eller om hon driver en enskild firma. Glöm inte att konkurrenter som kommenterar och samtidigt hänvisar till att deras verksamhet är bättre kan omfattas av marknadsföringslagens regler och behöva betala marknadsstörningsavgift eller skadestånd. Då spelar det ingen roll om verksamheten är en juridisk person eftersom juridiska personer omfattas av marknadsföringslagen. Detta är som sagt bara om det är konkurrenter som kommenterar och sedan marknadsför sig själva.

Hoppas du fick svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig igen om du undrar något!

Med vänlig hälsning,

Matilda HetlesaetherRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo