Kan man utesluta bröstarvingars avkomlingar från att ärva mig?

2021-08-29 i Arvsordning
FRÅGA
3 söner varav en avliden Ärver hans 2 barn mig ? Kan man i ett testamente utesluta dom då jag inte vill att dom ska ärva mig ??
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om den legala arvsordningen och sätt att utesluta arvingar från ditt arv. Svaret på frågan reglerar i ärvdabalken.

Den legala arvsordningen
Enligt lag består den första arvsklassen av arvlåtarens bröstarvingar (dina barn). Dessa är därmed de första som har rätt att få lika lott av ditt arv när du går bort, (2 kap. 1 § ärvdabalken). Är det så att en bröstarvinge har gått bort innan arvlåtaren är det bröstarvinges avkomlingar (barn) som har rätt att mottaga arvet som bröstarvingen skulle ha fått och därmed dela lika på den lotten, (2 kap. 1 § 2 stycket ärvdabalken). Detta kallas för istadarätt och är en obegränsad rätt för avkomlingar i nedstigande led att ärva arvlåtaren i bröstarvingens ställe.

Rättsverkan av ett testamente
Den legala arvsordningen kan dock frångås genom upprättandet av ett testamente. Genom testamentet kan du ändra på arvsordningen och hur mycket som ska fördelas mellan arvingar. Detta gäller dock med undantag för vissa begränsningar. Dina bröstarvingar, eller deras avkomlingar, kan nämligen aldrig göras arvlösa, (7 kap. 1 § ärvdabalken). Bröstarvingar har nämligen rätt till halva arvslotten, så kallade laglotten. Detta gäller även för bröstarvingarnas avkomlingar. Av den anledningen kan du alltså inte göra din avlidna sons barn arvlösa, utan de kommer att ha rätt till att dela på åtminstone laglotten från det arv du efterlämnar.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1677)
2021-10-23 Hur fördelas arv efter avlidet syskon?
2021-10-22 Ärver efterlevande make allt vid min bortgång?
2021-10-19 Vem ärver?
2021-10-07 Har syskonbarn någon rätt att kräva återbäring till dödsbo?

Alla besvarade frågor (96515)