Kan man upprätta ett eget testamente?

2019-11-19 i Testamente
FRÅGA
Hej jag undra om man kan skriva ett eget testamente o att det är lagligt? Är gift och vi har inga egna barn, men särkullbarn. Och jag vill inte att hans barn ärver mig och hur ska man formulera i testamente?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det finns inte någon lagstiftning som säger att du måste gå till en jurist för att upprätta ett testamente. Dock är det viktigt att tänka på att det finns vissa formkrav när det kommer till testamenten, dessa krav måste följas för att testamentet ska vara giltigt.

Formkrav för testamente

Ett testamente ska upprättas skriftligen och det ska även bevittnas av två personer (10 kap. 1 § Ärvdabalken). Vittnena måste bevittna testamentet samtidigt i varandras närvaro, de ska även signera testamentet med sina namn. När det kommer till vittnena är det viktigt att dessa förstår att de har bevittnat ett testamente samt att de har sett att den andra skriver under testamentet.

Men det finns vissa som inte får vara vittne och dessa är (10 kap. 4 § Ärvdabalken):

- Personer som är under 15 år.

- Personer som har en psykisk störning och därav saknar insikt om att de har bevittnat ett testamente.

- En persons make, sambo eller annan släkt i rätt upp- eller nedstigande led. Detta kan exempelvis vara barn eller morföräldrar.

- Den som är svåger, exempelvis svärföräldrar, svärdotter eller svärson.

Vem är det som ärver

Om den avlidne är gift ska hela dennes kvarlåtenskap tillfalla den efterlevande maken (3 kap. 1 § Ärvdabalken). Eftersom ni inte har några gemensamma barn är det endast din make som kommer att ärva av dig. Din makes barn kommer inte att ärva av dig, det är endast din make som ärver.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Daniella Larsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2549)
2020-07-31 Hur bestämmer jag över mitt arv?
2020-07-31 Hur går man tillväga om man vill att sitt ena barn ska ärva mer?
2020-07-31 Formulering av testamente
2020-07-31 Hur vet man om det finns ett nytt testamente och vad krävs för att ett testamente ska bli giltigt?

Alla besvarade frågor (82580)