Kan man undvika att bli dömd för brott genom att hålla sig undan delgivning?

2017-11-11 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej!Jag är misstänkt för en rad trafik- och narkotikarelaterade brott: grov vårdslöshet i trafik, grov olovlig körning, rattfylleri under inflytande av narkotika, ringa narkotikabrott. Incidenten i fråga skedde den 30 november 2016.Ett försök att delge åtal gjordes av åklagaren nyligen, men delgivningskvittot har inte skrivits under och skickats tillbaka.Frågeställning 1: är jag att anse som icke delgiven av åtal ännu?Då den maximala strafftiden för ovannämnda brott inte överstiger 2 års fängelse, borde preskriptionstiden för brotten vara 5 år. Stämmer detta?Frågeställning 2: Om en person i min ställning skulle hålla sig undan framtida delgivningsförsök i de fem år som återstår från gärningens tidpunkt, är det då inte längre möjligt att bli dömd i domstol för dessa?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Du har inte blivit delgiven åtal ännu

Det mest använda sättet att delge någon åtal är s.k. vanlig delgivning. Jag utgår därför från att det är denna typ av delgivning som är aktuell i ditt fall.

Delgivningen går till så att handlingen som ska delges skickas till dig, antingen via post eller mail. Du har delgetts åtal när du har tagit emot handlingen. Frågan om du har mottagit handlingen eller inte blir en bevisfråga, dvs det är upp till domstolen att avgöra om du delgetts åtal eller inte. Ett påskrivet delgivningskvitto är ett tillräckligt bevis för att delgivning skett.

I detta fall har du inte skrivit på delgivningskvittot och du kommer med största sannolikhet därför inte anses ha blivit delgiven åtal än. (se 16-18 §§ delgivningslagen, här)

Brotten preskriberas fem år efter gärningen

Incidenten preskriberas 5 år efter att den inträffade, precis som du skriver. Visserligen har vissa av brotten du är misstänkt för ett lägre maxstraff än två år, men i och med att alla brott verkar ha skett genom en och samma handling preskriberas inte dessa förrän det brott med högst maxstraff preskriberas. Det ringa narkotikabrottet skulle dock kunna anses falla utanför och därför preskriberas efter två år. (se 35 kap 1 § brottsbalken, här)

Brotten kommer alltså att preskriberas den 30 november 2021. Eventuellt med undantag för det ringa narkotikabrottet, vilket kanske kan anses preskriberat redan den 30 november 2018.

Du kan inte dömas för brotten om du håller dig undan delgivning fram till preskriptionen

Har du inte häktats eller delgivits åtal innan preskriptionstiden går ut, kan du inte straffas för något av brotten. Du kan alltså hålla dig undan delgivning och på så sätt slippa att bli dömd i domstol, så länge du lyckas hålla dig undan fram till den 30 november 2021.

Sammanfattning

Du håller dig undan åtal genom att inte skriva på delgivningskvittot, förutsatt att åklagaren fortsätter använda bara vanlig delgivning. Håller du dig undan tillräckligt lång tid undviker du åtal och ett eventuellt straff.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Är det något som känns oklart, är du varmt välkommen att höra av dig till johanna.bergvall@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Bergvall
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2661)
2021-09-13 Om en lagstiftning hinner upphävas mellan den tiden brottet begicks till det att rättegång hålls, kan man ändå bli dömd?
2021-08-31 Kan en avvikelse från en säkerhetsföreskrift vara brottsligt?
2021-08-31 Vad innebär utom rimligt tvivel?
2021-08-30 Barnpornografi - video

Alla besvarade frågor (95780)