Kan man undkomma ansvar för rattfylleri då en gravid kvinna är i förlossning?

2020-01-23 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej!Om en gravid plötsligt får starka värkar och vattnet går, hennes partner har vid tillfället druckit ett par glas vin, ringer in till förlossningen som uppger att ambulans inte finns att tillgå trots att läget är brådskande. Är det i detta fall okej att köra med alkohol i blodet? Räknas detta som nödvärnsrätt eller hur ser det ut rent juridiskt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör en brottslig handling och därför kommer jag i mitt svar att hänvisa till brottsbalken (BrB).

Nöd kan utesluta ansvar

Att köra alkoholpåverkad är ett brott enligt 4 § Lag om straff för vissa trafikbrott och påföljderna beror på hur grovt brottet är. Även om en gärning som egentligen utgör ett brott, tex köra alkoholpåverkad, har begåtts kan det dock anses föreligga en grund för ansvarsfrihet.

En sådan grund är nödvärn (24 kap 1 § BrB), men det måste då handla om att du har försökt avvärja någon annans brott. Det är därför inte nödvärn som kan bli aktuellt i det här fallet, utan istället ansvarsfrihetsgrunden nöd (24 kap 4 § BrB). Det kan vara fråga om nöd när det finns fara för någons liv eller hälsa, och i detta fall kan det argumenteras för att den gravida kvinnans och det ofödda barnets liv och hälsa är i fara.

Den gärning som har begåtts, det vill säga köra alkoholpåverkad, måste stå i proportion till denna fara. Faran för kvinnan och barnets liv och hälsa ska därför vägas mot risken med handlandet att köra alkoholpåverkad.

Svårt att få ansvarsfrihet genom att hävda nöd

För att en handling i nöd inte ska ses som ett brott måste den vara behövlig. Finns det flera alternativa sätt att undanröja faran ska den brottsliga handlingen utgöra en sista utväg. Att köra bil alkoholpåverkad utgör en fara för annans liv och det kan förmodligen anses att en person i situationen du beskriver istället skulle ha ringt en taxi, ringt en kompis, knackat på hos grannen eller dylikt. Jag bedömer därför att det blir svårt att frias från att köra alkoholpåverkad med förklaringen att en kvinna var i förlossning, men domstolen bedömer alltid ansvarsfriheten från fall till fall så det går inte att svara på säkert.

En förmildrande omständighet

Även om den omständigheten att någon körde alkoholpåverkad för att få en kvinna i förlossning till ett sjukhus inte räcker för ansvarsfrihet kan det utgöra en förmildrande omständighet när domstolen bedömer vilket straff som ska utdömas. Det kan alltså innebära att den som begått brottet får ett mildare straff än han eller hon annars skulle ha fått (se 29 kap 3 § 1 p. 5 BrB).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elise Sohlberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1017)
2020-09-30 Narkotikaklassat läkemedel på recept, vad händer med körkort och rattfylleri?
2020-09-30 När får polisen omhänderta mitt körkort?
2020-09-30 Rattfylleri - Körkortsingripande - Vad gäller?
2020-09-30 Trafikbrott som innebär att körkort dras in

Alla besvarade frågor (84692)