FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt29/12/2022

Kan man undgå straff i Sverige genom att fly till ett annat land som ej har utlämningsavtal?

Hej! Kan man komma undan fängelsestraff eller böter i Sverige genom att sticka utomlands, till ett land som saknar utlämningsavtal? De tillgångar man har kvar i Sverige förstörs, säljs bort eller tas med till det andra landet. Har det också någon avgörande betydelse ifall man sköter sig i det andra landet, alternativt får medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd där?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Utredning

Såsom jag tolkar din fråga vill du veta om man kan undgå straff i Sverige, genom att fly till ett land som ej har utlämningsavtal. Vidare om det har någon betydelse om man sköter sig i den andra landet.


Utlämning utan utlämningsavtal

Bristen på utlämningsavtal skyddar inte en person från att bli utlämnad till Sverige. I många fall har stater täta samarbeten med varandra ändå. Avsaknad av utlämningsavtal innebär således endast att de inte är skyldiga att utlämna en person, inte att de inte får utlämna.


Om man sköter sig i det andra landet

Av din fråga framgår det att det gäller ett utlämnande till Sverige, inte från Sverige, och då är Utlämningslagen (UtlmL) inte tillämplig. Värt att nämna är dock att det finns hinder för utlämning i den lagen, exempelvis om den eftersökte är svensk medborgare, eller på grund av personliga förhållanden i övrigt (2-10 § UtlmL). Det är alltså möjligt att det finns liknande regler gällande hinder även utomlands, men ingen garanti. Man får således undersöka vilka eventuella hinder som gäller i det andra landet.


Hoppas att du har fått svar på din fråga!


Om du undrar något mer är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!


Med vänliga hälsningar,

Emelie SandénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo