Kan man undanhålla extra mycket egendom om man inför en bodelning belånat sin egendom, och därmed har mer skulder?

2019-02-25 i Bodelning
FRÅGA
Jag vill skiljas, maken vägrar. Han har flyttat till annan ort där han är folkbokförd. Jag köpte min lägenhet 2014, han flyttade hit från England till min lägenhet maj samma år. Vi gifte oss 2014. Nu säger han att han vill ha bodelning om jag begär skilsmässa. Jag köpte lägenheten med hjälp av in Blanco lån och kontraktet står på mig. Jag flyttade in utan planering om sammanboende eller giftermål. Kan jag belåna lägenheten under pågående äktenskap och skriva lånet helt på mig? Om jag sen behåller lägenheten vid framtida skilsmässa, får jag då räkna av skulden kopplad till den vid bodelning? Dvs att jag får mindre belopp att lösa ut honom med?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar främst äktenskapsbalken (ÄktB).

Det som särskilt berörs i denna situation är frågan om hur en bodelning går till. Dock måste jag inledningsvis säga att det som du föreslår att göra, alltså belåna din lägenhet, inte direkt kommer att påverka någonting vid bodelningen. Du kommer alltså som utgångspunkt inte ha någon extra möjlighet att dra av dina tillgångar mot den nya skulden. Jag ska i det följande förklara varför.

Hur det påverkar bodelningen att du belånar din lägenhet
Till att börja med kan sägas att varje make råder över sin egen egendom och svarar för sina egna skulder (1:3 ÄktB). Detta innebär att du absolut kan belåna din lägenhet på så sätt att du blir ensamt ansvarig för det.

Frågan blir då vad som i så fall kommer hända vid en framtida bodelning. Bodelning är det som vanligtvis görs när makar skiljer sig, då makarnas egendom delas upp mellan dem (11:3 ÄktB).

Jag ska nu först gå igenom hur en bodelning går till generellt, och därefter hur det skulle gå till i ditt fall om du tog ett lån innan skilsmässan.

Det som händer vid en vanlig skilsmässa är att den som, efter avdrag för egna skulder (11:2 ÄktB), har mest giftorättsgods kommer att få dela med sig av en del av det till den andre maken. Jag ska förklara detta med ett exempel.

Vi säger att din make har 500.000 i tillgångar som utgör giftorättsgods och att han har 100.000 i skulder. Vi säger också att du just nu har 2.000.000 i tillgångar (inkl. din lägenhet) samt 500.000 i skulder. Detta skulle innebära att din make skulle ha 400.000 i giftorättsgods efter avdrag för sina skulder, och du 1.500.000. Detta skulle innebära att du, vid bodelningen, skulle behöva ge din make egendom med ett värde om 550.000 kr. Då skulle ni båda ha 950.000 kr var efter bodelningen.

Nu ska jag förklara huruvida detta förändras om du tar ett lån på din lägenhet. Vi säger att lånet du tar är på 600.000 kr.

Din make har då efter avdrag för sina skulder fortfarande 400.000 kr. Skillnaden för dig blir att du, eftersom du tagit ett lån, har 600.000 mer i skulder, men också 600.000 mer i tillgångar (alltså pengarna du lånat). Detta innebär att beloppet du lånat kommer att dras av mot skulden som lånet är på. Lånet gör alltså egentligen ingen skillnad för bodelningen. Du skulle alltså ha 2.000.000 kr i tillgångar plus de 600.000 du lånat (totalt 2.600.000), samt 500.000 i skulder plus skulden för lånet på 600.000 (totalt 1.100.000). Du skulle alltså efter avdrag för dina skulder ha 1.500.000 kr kvar, precis som i exemplet ovan då du inte tagit lånet.

Du kan alltså inte få den effekt du önskar genom det förslag du framfört. Tyvärr finns det inget sätt jag kan rekommendera att direkt hålla undan extra mycket egendom i en skilsmässa.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har följdfrågor angående mitt svar kan du maila mig på Joel.Herrault@Lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Joel Herrault
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2249)
2019-07-17 Skevdelningsregeln
2019-07-16 Måste man upprätta ett bodelningsavtal?
2019-07-16 Ingår handelsbolag i bodelning mellan sambor?
2019-07-16 Vad ingår i en bodelning - vad får vardera make undanta?

Alla besvarade frågor (71166)