Kan man tvingas att vittna mot sin man?

2018-08-19 i Vittna
FRÅGA
Hej! Jag är kallad att vittna i ett mål där min man står åtalad för misshandel av vår dotter.Kan jag tvingas att vittna som vårdnadshavare eller kan jag vägra vittna eftersom jag är närstående till min man? Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag kommer att utgå ifrån att du, eftersom du i frågan skriver "min man", menar att du är gift med den åtalade mannen ifråga.

Du kan inte tvingas att vittna mot din man

Bestämmelser om den svenska rättegångsordningen och om vittnen finns i rättegångsbalken (hädanefter RB).

I 36 kap 1 § RB fastslås att var och en som inte är part i målet får höras som vittne. Regleringen innebär att det finns en allmän medborgerlig skyldighet att vittna, man har så kallad vittnesplikt.

Det finns dock undantag. Enligt 36 kap 3 § RB, så är den "som med part [i detta fall den tilltalade, din man] är eller har varit gift..." inte skyldig att avlägga vittnesmål. Detta undantag påverkas inte av att du råkar vara vårdnadshavare till målsägande.

Följaktligen är du inte skyldig att vittna i målet mot din man. Däremot är det tillåtet för dig att frivilligt avlägga vittnesmål, om du skulle vilja göra det. I den händelse du väljer att frivilligt vittna, får du dock inte svära vittneseden dessförinnan (36 kap 13 § andra stycket RB).

Lyckönskningar och hälsningar,

Johannes Norrman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?