Kan man tvinga sambon att flytta ut?

2017-09-19 i Bodelning
FRÅGA
Min fars sambo vill inte flytta ut trots blivit tillsagd många gånger att snälla gå härifrån och flytta ut. Så här har dem hållit på i åtta år, det blir värre efter varje år och dem tydligt avskyr varandra. Ändå bor min fars sambo kvar och inte en enda av oss vill att hon stanna, ändå så är hon är efter alla dessa år. Vi har kontaktat socialen också men det hjälpte inte och för några år sedan var hon alkoholist. Vi är extremt less på denna kvinna som känns som en 100 kg ryggsäck som man har på sig konstant som mentalt drar ner alla.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar vad din far kan göra för att få sambon att flytta ut. Det man får börja med att utreda är då först vem som har rätt till bostaden, alltså om sambon har rätt att bo kvar eller inte. Vem som har rätt till bostaden beror på om bostaden anses vara gemensam bostad eller om det är din far som är ensam ägare.

Vem har rätt till bostaden?
När ett samboförhållande upphör ska bodelning ske om någon av samborna begär det, se 8 § sambolagen. I bodelningen ska man dela lika på det som utgör samboegendom. Samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag, se 3 § sambolagen. I 5 § sambolagen står vad som utgör gemensam bostad. Bostaden är gemensam om bostaden införskaffades i syfte att din far och hans sambo skulle bo där tillsammans. Det är alltså av betydelse vad som var avsikten med införskaffandet av bostaden. Om din far ägde bostaden redan innan han och sambon fick planer på att flytta ihop kommer bostaden inte att räknas som gemensam och den behöver inte delas lika mellan samborna. Om bostaden däremot införskaffades i syfte att din far skulle bo där tillsammans med sambon räknas bostaden som gemensam och din far och hans sambo ska då dela lika på bostaden. Det spelar då ingen roll vem som betalat för bostaden. Eftersom svaret på frågan beror på om bostaden är deras gemensamma eller om den tillhör endast din far kommer jag skriva ett svar utifrån båda förutsättningarna.

Om bostaden inte är gemensam bostad
Om bostaden tillhör din far, dvs. att syftet aldrig var att bostaden skulle vara sambornas gemensamma bostad, ska sambon flytta ut nu när din far vill att samboförhållandet ska upphöra. Det han kan göra när sambon vägrar att flytta ut är att kontakta domstolen som då utser en bodelningsförrättare. Då fattar bodelningsförrättaren beslut om att bostaden ska tillfalla honom i bodelningen. Om sambon fortfarande vägrar att flytta kan han kontakta Kronofogdemyndigheten och begära verkställighet av det beslut som bodelningsförrättaren fattat, alltså att bostaden ska vara hans. Kronofogden kan då hjälpa honom med att tvinga ut sambon ur bostaden.

Om bostaden är sambornas gemensamma bostad
Om bostaden införskaffades med syftet att din far och hans sambo skulle bo där tillsammans utgör den gemensam bostad. Det din far kan göra då är att begära en bodelning så att samborna ska dela upp allt de äger gemensamt. Detta brukar i praktiken innebära att man antingen säljer bostaden och delar på pengarna eller att den som önskar bo kvar i bostaden köper ut den andre. Även i det fallet kan de ta hjälp av en bodelningsförrättare om din far och hans sambo är oense om vem som har rätt till vad.

Hur ansöker man om en bodelningsförrättare?
För att ansöka om en bodelningsförrättare lämnar man in sin ansökan till tingsrätten. När man lämnar sin ansökan tillkommer en ansökningsavgift på 900 kronor. Tingsrätten utser då en bodelningsförrättare åt din far och hans sambo. Förutom ansökningsavgiften tillkommer kostnader för bodelningsförrättarens arbete (arvodet). Dessa kostnader ska din far och hans sambo dela på, se 17 kap. 7 § 2 st. äktenskapsbalken. Mer information om bodelningsförrättare hittar du här.

Om sambon vägrar att flytta ut är det alltså en bodelningsförrättare och sedan Kronofogden som din far får vända sig till för att få hjälp. Då det tillkommer en del onödiga kostnader rekommenderar jag att ni i första hand försöker tala sambon till rätta. Jag förstår dig som att ni redan försökt med detta men möjligtvis kan vetskapen om att hon riskerar att få betala en bodelningsförrättares arvode motivera henne att flytta självmant.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Cecilia Knutsen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2916)
2021-11-25 Dold samäganderätt – bostadsrätt
2021-11-24 Vad ska ingå i bodelningen?
2021-11-17 Kortvarigt äktenskap och bodelning vid dödsfall
2021-11-11 Hur kan ändringar göras i ett bodelningsavtal?

Alla besvarade frågor (97404)