Kan man tvångsförsälja samägd egendom?

FRÅGA
Hejsan.Har varit sambo men är nu, sedan drygt 2 år, särbo med samma person. Vi äger bland annat en husvagn tillsammans, 50/50, och har betalat för en säsongsplats på en Camping där husvagnen nu står uppställd. Förhållandet knakar. Vad händer om förhållandet tar slut? Jag vill att vi i så fall säljer vagnen. Men han kräver att vi behåller den och har inte råd att köpa ut mig. Säger att jag måste acceptera att han inte tänker sälja den för att han och hans barn ska kunna fortsätta att nyttja den och Campingen. Kan han kräva det? (jag har inga barn och tjänar ca 1/3 av vad han tjänar). Tacksam för svar!
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När två personer eller fler äger någonting ihop blir samäganderättslagen aktuell och reglerar situationen om personerna inte avtalat något speciellt mellan sig. Detta verkar inte vara fallet här och samäganderättslagen blir då tillämplig.

När man ska ta beslut om sin samägda egendom behöver man vara överens, men när man inte är det finns det olika lösningar. Som du nämnt hade han kunnat köpa ut dig men då han inte kan göra detta kan du ansöka om en god man hos tingsrätten ni tillhör. Kika på tingsrättens hemsida för information eller kontakta någon där.

Den som är god man tar då över skötseln över egendomen och du kan då ansöka om att denne ska sälja husvagnen på offentlig auktion. Detta kan du även göra själv. Från din särbos perspektiv så finns det en möjlighet att få ett visst anstånd, alltså att förhala försäljningen av husvagnen. Men för det så krävs det synnerliga skäl. Det hade kunnat vara fallet om det hade varit fråga om en fastighet där din särbos barn bor och behöver på grund av skolgång. Din särbo kommer alltså troligtvis inte kunna påvisa något synnerligt skäl till varför försäljningen skulle fördröjas då det gäller en fritidshusvagn och du kommer alltså kunna få igenom försäljningen.

Han kan alltså inte kräva av dig att du ska acceptera situationen, utan du kan välja att ta det vidare om han inte kan köpa ut dig.

Med vänliga hälsningar

Lisa Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (387)
2020-08-04 Vad händer med egendom som blir kvar hos annan ifall personen går bort?
2020-07-24 Kan en arbetsgivare kräva tillbaka misstagsbetalningar?
2020-04-29 2 § räntelagen översatt till vardagligt språk
2020-04-29 När upphör mitt borgensåtagande?

Alla besvarade frågor (82779)