Kan man tala illa om folk i en sluten facebook-sida?

FRÅGA
Det är två personer som har gjort en Facebook sida i en bostadsrättsförening dom har fått 21 personer i den gruppen som dom skriver om styrelsen pratar illa om styrelsen i den gruppen får man göra det. Det är en sluten grupp.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i regeringsformen (RF) och brottsbalken (BrB).

Yttrandefrihet är grundlagsstadgad men kan begränsas genom lag

I Sverige råder yttrandefrihet, vilket är en rättighet som är grundlagsstadgad (2 kap. 1 § första stycket p 1 RF). Rättigheten är dock relativ, vilket innebär att det finns vissa begränsningar av rättigheten i lag (2 kap. 20 § första stycket RF). Handlingar som exempelvis olaga hot, hets mot folkgrupp och förtal är en sådana gärningar som inskränker på yttrandefriheten.

Enligt min mening ligger det närmast till hands att pröva om din situation faller inom brottet förtal för att ett sådant beteende ska vara olagligt.

Brottet förtal innebär utpekandet av någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnandet av uppgifter som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning

Man kan bli dömd för förtal om man utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgifter som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning (5 kap. 1 § första stycket BrB). Man ska dock inte bli dömd för förtal om det utifrån omständigheterna anses försvarligt att lämna uppgift i saken och att uppgiften var sann eller att man hade skälig grund för det (5 kap. 1 § andra stycket BrB).

Man ska först pröva om det ens handlar om förtal. Det kan anses vara förtal om en person utpekar en viss person i styrelsen såsom klandervärd genom uppgifter som är av nedsättande beskaffenhet och som typiskt sett kan anses ägna missaktning hos andra. Dock krävs det mer än att rikta kritik gentemot sin styrelse för att ansetts ha begått förtal. Det är svårt för mig att avgöra ifall personerna i fråga har gjort sig skyldiga till ett sådant brott eftersom jag inte har någon kännedom om vad som faktiskt skrivits i den slutna gruppen.

Om man anser att personerna begått förtal så kan det anses försvarligt och berättigat att lämna sådana uppgifter i gruppen om det är så att uppgifterna var sanna eller man hade skälig grund för det. Jag kan inte heller göra en försvarlighetsbedömning av situationen eftersom jag inte vet vad som skrivits eller bakgrunden till det som skrivits.

Avslutningsvis kan jag inte riktigt besvara frågan om man rent juridiskt får förfara på det sättet som du beskriver eftersom jag inte vet vad personerna i fråga faktiskt har sagt/skrivit. Det är därför svårt för mig att besvara din fråga eftersom jag inte har all relevant information. Det är endast en domstol som kan bedöma om personer har begått brott utifrån de relevanta omständigheterna.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa en ny fråga om det är något mer du undrar över!

Med vänliga hälsningar,

Chantal Kryou
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?