Kan man ta tillbaka en polisanmälan om misshandel?

2020-08-18 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Jag anmälde mitt ex pojkvän för misshandel, han hade redan blivit dömd till 9 månader fängelse! Jag mår dåligt och ångrar mig detta anmälan, trots att det är sant allt han gjorde mot mig undrar jag om jag kan ta tillbaka anmälan utan att jag själv hamnar i problem pga av jag tar tillbaka den.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler för att besvara frågan finns i Rättegångsbalken (RB).

Jag uppfattar att du har polisanmält din före detta pojkvän för misshandel men att du, som målsägande, ångrar polisanmälan. Din fråga är om det går att ta tillbaka polisanmälan utan att det blir några konsekvenser för dig.

Kan en målsägande ta tillbaka en polisanmälan om misshandel?

Det korta svaret på den frågan är nej. Misshandel är ett brott som faller under allmänt åtal. Polisen har en uppgift att utreda misstänkta brott och är skyldiga att göra det när det har kommit till polisens kännedom. En polisanmälan är därför ett verktyg för polisen att få vetskap om misstänkta brott. En polisanmälan kan inte tas tillbaka av anmälaren. Däremot kan den som har gjort en polisanmälan meddela att hen inte vill medverka i en eventuell utredning, men det betyder inte att fallet läggs ner. Däremot går det att kontakta polisen för att lägga till eller ändra någonting i polisanmälan. Polisen har en skyldighet att utreda brottet trots att målsägande inte vill.

Efter att polisen har gjort sin förundersökning är det åklagaren som tar beslut om att åtal ska väckas eller inte (45 kap. 1 § RB). För brott som faller under allmänt har åklagaren åtalsplikt och åklagaren ska väcka åta om hen anser att det finns tillräckliga skäl för en fällande dom (20 kap. 6 § RB).

Sammanfattning och avslutning

Det går inte att ta tillbaka en polisanmälan, detta beror på att polisen har en skyldighet att utreda misstänkta brott. Därefter är det upp till åklagaren att väcka åtal eller inte. Även du väljer att inte medverka i polisens utredning betyder inte det att fallet läggs ner. Med tanke på att det inte går att ta tillbaka en polisanmälan kommer det inte orsaka några problem för dig.

Jag rekommenderar att du kontaktar polisen och frågar om det är möjligt för dig att biträdas av ett målsägarbiträde. Ett målsägarbiträde är nämligen en advokat eller jurist som kan hjälpa dig med frågor, ge stöd och hjälp under polisens förundersökning och under en eventuell rättegång.

Jag rekommenderar även att du söker information om stöd till brottsoffer som har varit utsatta för våld i nära relation. På brottsoffermyndighetens hemsida finns även kontaktuppgifter för stöd till brottsoffer på både lokal, regional och nationell nivå. På polisens hemsida finns det information om stöd till brottsoffer som har varit utsatta för våld i nära relation.

Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!

Vänligen,

Julia Persson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2536)
2021-01-20 Ångra Polisanmälan
2021-01-19 Vem har rätt att begära utdrag ur belastningsregistret?
2021-01-18 Är det okej att använda sig av överfallslarm?
2021-01-18 Kan jag se mitt brottsregister?

Alla besvarade frågor (88385)