Kan man ta reda på om en person har körkort?

2019-12-08 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej. Min kompis funderar på att köpa bil ihop med sin bror som jag misstänker har blivit av med sitt körkort?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill ha reda på om personen i fråga är körkort. Körkort är en allmän handling, vilket jag redogör mer om nedan.

För allmänna offentliga handlingar finns det en grundlagsskyddad rättighet att ta del av sådana. Rätten att ta del av allmänna handlingar kallas offentlighetsprincipen, och regler om den finns i tryckfrihetsförordningen (TF). Det förekommer dock undantag, nämligen om handlingen är sekretessbelagd enligt reglerna i offentlighet- och sekretesslagen (OSL)

Vad är en allmän handling?

Ett handling är en allmän handling om det är upprättat eller förvarat hos en myndighet (2 kap. 3 § TF). En handling anses inkommen när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare tillhanda (2 kap. 6 § TF). En handling anses upprättad hos myndigheten när den har expedierats eller det ärende den handlar om har slutexpedierats hos myndigheten (2 kap. 7 § TF). Varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar (2 kap. 1 § TF)

Vad gäller specifikt för körkort?

Ett körkort är enligt ovan rekvisit en allmän handling. Om du vill ta reda på om någon har körkort kan du därför vända dig till Transportstyrelsen och begära ut uppgiften med stöd av ovan beskrivna offentligenhetsprincip. Som huvudregeln är uppgift om körkort inte skyddad av sekretess, utan bara körkortets referensnummer (18 kap. 10 § OSL)

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Felicia Fredin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (761)
2020-08-07 Unlawful driving
2020-08-07 Ha med körkort när jag kör bil?
2020-08-05 Hur återkallas körkortet?
2020-07-31 Vad händer om man nekar en bot?

Alla besvarade frågor (82647)