FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott31/10/2019

Kan man ta reda på hur stora böter man kan få av polisen för trafikbrott?

Var med i lätt trafikolycka på en tvåfilig väg med hastighets begränsningen 40 km/h. Jag var ouppmärksamt filbyte stötte samman med en annan bil. Jag missbedömde helt enkelt den andres hastighet i höger filen. Det blev endast lättare lack skador, inga lossnade del etc. och bilarna var 100% körbara från platsen. Inga person skador. Nu har den jag stötte samman med polisanmält händelsen med hänvisning till att utreda skuld frågan! Mitt bolag och jag har redan kommit framtill att ansvaret var mitt och jag har meddelat den andre föraren det vilket mitt försäkringsbolaget även gör till den andres försäkringsbolag.

Min fråga är kan jag bli bötfälld av Polisen i efterhand vid en sådan här händelse och vad kan då påföljden bli?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kan man bli bötfälld av polisen i efterhand?
När det inkommer en polisanmälan ska polisen påbörja en förundersökning (23 kap. 1 § rättegångsbalken). Syftet med förundersökningen är att utreda om ett brott har begåtts, vem som har begått det samt vad det finns för bevisning som stödjer detta (23 kap. 2 § rättegångsbalken). Det är alltså fullt möjligt att påbörja en förundersökning om brott även om det gått en viss tid, och det är också fullt möjligt att förundersökningen resulterar i att man kan dra slutsatsen att ett brott har begåtts och att det finns tillräcklig bevisning för detta för att kunna utdela böter. Svaret på den här frågan är alltså ja.

Vad kan påföljden bli?
Brottet som kan bli aktuellt i det här fallet är vårdslöshet i trafik (1 § lag om vissa trafikbrott). Straffet för detta är dagsböter. Om ditt handlande dock inte är tillräckligt allvarligt för att du ska kunna dömas till vårdslöshet i trafik blir det istället brott mot trafikförordningen som aktualiseras (14 kap. 3 § trafikförordningen). Straffet för detta är i sin tur penningböter.

Skillnaden mellan dagsböter och penningböter är att dagsböter dels utgår från hur allvarligt ditt handlande anses vara, och dels från vilken inkomst du har. Penningböter å andra sidan är ett fast belopp, och därmed kan man kolla upp vad man kan komma att få i böter genom att titta i Riksåklagaren föreskrifter om ordningsbot. Den senaste föreskriften hittar du här, och i fråga om trafikförseelser som avser omkörningar finns dessa på sida 3.

Vänligen,

Pegah FazliRådgivare