FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott21/03/2018

Kan man straffas för att köra på en fotgängare som bryter mot lagen?

Vi diskuterar här hemma. Om man kör på fotgängare som går mot röd gubbe, kan man bli straffad då? Kan det räknas som oaktsamhet fastän fotgängaren gjort ett lagbrott?

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det faktum att fotgängaren gått mot röd gubbe och brutit mot trafikförordningens bestämmelser befriar inte i sig föraren. Det är två olika potentiella brott som har begåtts och de utreds separat.

För föraren är det brotten vårdslöshet i trafiken, enligt 1 § lag om straff för vissa trafikbrott, och vållande till kroppskada, enligt 3 kap. 8 § brottsbalken, som blir aktuella.

Vad gäller vårdslöshet i trafiken så är det straffbara att föraren gjort sig skyldig till ett medvetet risktagande. Det är svårt att ge något generellt svar om vad det innebär utan man måste se till omständigheterna i varje enskild fall. Det finns bestämmelser om hur en trafikant bör bete sig när denne passerar ett övergångsställe, vilket gör att t.ex. förarens hastighet skulle kunna utgöra en sådan omständighet som man måste ta hänsyn till.

Samma sak gäller för oaktsamhetsbedömningen för vållande till kroppskada, bedömningen får utgå ifrån omständigheterna i just det fallet.

Svaret är alltså att ja man kan bli dömd även fast fotgängaren själv har begått ett lagbrott. Fotgängarens beteende spelar dock in i bedömningen av det medvetna risktagandet och oaktsamheten.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jesper ForsgrenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?