Kan man straffas för att förfalska uppgifter om banköverföring?

FRÅGA
kan du straffas om du förfalskar en banköverföring, till exempel anger annan datum för när pengarna överförs?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det går inte att säga säkert om man kan bli straffad för att förfalska eller manipulera t. ex. en banköverföring, kontoutdrag eller liknande. Skulle man av någon anledning bara skriva ut ett kontoutdrag och ändra datum är det i sig inte straffbart, utan det som avgör är vad man har för syfte och vad man sen gör med den manipulerade uppgiften. Eftersom det saknas information om situationen kommer jag bara kunna ge några möjliga fall där det skulle kunna leda till straff. Reglerna jag hänvisar till finns i brottsbalken (BrB).

Bedrägeri och annan oredlighet

I BrB kap. 9 finns regler om bedrägeri och oredlighet. Man kan t. ex. dömas för bedrägeri eller grovt bedrägeri om man på något sätt vilseleder och lurar någon att göra något (eller lurar någon att låta bli att göra något) som man själv vinner på. Man kan bli dömd för bedrägeri om man t. ex. lurar någon att göra något som man själv tjänar på och utnyttjar ett manipulerat kontoutdrag. Vid bedrägeri kan man få fängelse i upp till 2 år och för grovt brott kan det bli så långt som sex år. Vid ringa brott kan man få böter eller kortare fängelsestraff (BrB 9 kap. 1-3 §).

Osann utsaga

I BrB kap. 15 finns regler om mened, falskt åtal och annan osann utsaga. Det kan tänkas att man begår något av brotten i detta kapitel genom att använda förfalskade uppgifter om aktiviteten på ett konto i vissa syften. Skulle man t. ex. använda ett manipulerat kontoutdrag när man enligt lag ska intyga något på heder och samvete (eller under liknande ansvar) kan det röra sig om brottet osann försäkran, vilket kan ge upp till sex månaders fängelse eller ännu mer om brottet är grovt (BrB 15 kap. 10 §). Detta kan t. ex. handla om situationer när man är skyldig enligt lag att lämna vissa uppgifter till myndigheter.

Sammanfattning

Det går inte att säga något säkert eftersom det saknas information om den specifika situationen. Det är däremot möjligt att bli straffad för flera olika brott om man utnyttjar en manipulerad eller förfalskad uppgift om överföringar eller liknande aktivitet på konton med vissa syften. Det kan t. ex. röra sig om brott som bedrägeri eller osann utsaga om man utnyttjar förfalskade uppgifter för att lura någon annan person eller en myndighet när man är skyldig att lämna vissa uppgifter.

Jag hoppas att detta har varit till din hjälp.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?