Kan man starta en konkurrerande verksamhet efter att man sålt en verksamhet?

2016-10-16 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej!I våras köpte jag en befintlig nätbutik med inrednings produkter. Säljaren skulle byta bransch helt. Nu 6 månader senare har personen öppnat en nästintill identisk nätbutik igen. Kan man göra så? Kan jag kräva pengar tillbaka?Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline.

Du har ett flertal möjligheter att kräva skadestånd. Det avgörande är dock säljarens inställning till dina krav samt eventuella bevismöjligheter i en domstol om ni väljer att ta det så långt. Hur du i praktiken ska göra det hela är svårt att ge råd om, men här kommer lite information samt några mer eller mindre handfasta råd.

Allmänt om konkurrensklausuler
Det du undrar över är en relativt vanlig företeelse inom exempelvis arbetsrätt. Ofta avtalar arbetsgivare med arbetstagare att de under tjänsten eller inom ett par år efter avslutad tjänst inte får syssla med konkurrerande verksamhet. Antingen för att inte avslöja affärshemligheter, eller för att inte ta med sig kunder helt enkelt. Det här kallas i avtalssammanhang för konkurrensklausuler.
Konkurrensklausulen är alltså en del av avtalet, men för att bevisa det krävs ofta att det är skriftligt.

Konkurrensklausuler vid överlåtelser av verksamheter.
Konkurrensklausuler är även användbart vid överlåtelser av verksamheter, som den du nämner ovan. Man får avtala relativt fritt om vad man vill egentligen och därför avtalar man ofta att säljaren av verksamheten inte får starta eller delta i konkurrerande verksamhet inom något år efter försäljningen. Ofta med skadeståndskrav mot säljaren om han bryter mot löftet.

Det finns mängder av lösningar som är mer eller mindre komplicerade beroende på hur stora företag det handlar om och hur speciell kunskap som finns i bolaget.

Vilka möjligheter har du?
Eftersom personen som sålde verksamheten till dig skulle byta bransch så har du ju till viss del blivit vilseledd. Dock inte vilseledd såpass mycket att hela köpeavtalet är ogiltigt, och det vill du kanske inte heller. Men det finns även möjlighet att till viss del jämka ett avtal om det hänt saker efter avtalet som gör det oskäligt.
I det här fallet är det oskäligt att du skall betala så mycket som du gjort för verksamheten när säljaren påstår sig byta bransch och sen startar en konkurrerande verksamhet istället. Och därför borde köpesumman jämkas (sänkas) till viss del för att du ska gottgöras och inte betala för mycket. Detta kan göras med stöd av 36 § Avtalslagen.

Ett annat alternativ här är att hävda att "varan" (i det här fallet verksamheten) faktiskt är felaktig enligt köplagens regler (köplagen 18 §) eftersom de inte stämmer överens med uppgifter som säljaren lämnat till dig som kan anses ha inverkat vid köpet. Om du visste att köparen skulle starta en konkurrerande verksamhet hade du antagligen betalat mindre helt enkelt.

Vad du kan göra:
1. Kräv skadestånd av säljaren enligt köplagen. Säg att verksamheten helt enkelt är felaktig för att information du fått gällande framtida konkurrens var lögn och att du därför kräver att köpesumman som du köpte verksamheten för sätts ner och att viss del återbetalas till dig enligt köplagen 18 § och 40 § 3 st.
2. Kräv skadestånd av säljaren eftersom det uppkommit händelser efter köpet som gör att köpesumman helt enkelt är för hög. Här kan man hänvisa till 36 § Avtalslagen.
3. Kräv att hela köpet skall återgå med hänvisning till 33 § Avtalslagen eftersom du vilseleddes av säljaren och aldrig hade köpt verksamheten om de var uppenbart att säljaren skulle starta konkurrerande verksamhet direkt.

Hur gör du ovanstående?
Det är bara att kräva säljaren på skadestånd själv.
Du kan formulera det hur du själv vill, men försök skriv exempelvis att du kräver en viss summa i skadestånd för att personen genom att starta en konkurrerande verksamhet gjort att verksamheten du köpte är felaktig pga 18 § köplagen.
Om säljaren väljer att betala dig och inser att du har en ganska god grund för ditt krav på skadestånd så kommer han/hon kanske betala självmant... Om så inte sker krävs dock att ta det till domstol och då blir det en dyrare historia som kräver bevisning och rättslig grund för skadeståndet.
I en domstol hade en skriftlig konkurrensklausul i köpeavtalet gett dig en riktigt stor fördel.
Om det är en muntlig överenskommelse mellan dig och säljaren så har du en uppförsbacke tyvärr eftersom ord står mot ord i domstolen då.

Jag hoppas mitt långa inlägg gett dig viss rådgivning för hur du kan agera och vilka möjligheter du har.

Lycka till och behöver du vidare hjälp med avtalsfrågor är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Jonas P. Lind
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (859)
2021-01-22 ​Hur lång är en skälig frist enligt paketreselagen?
2021-01-20 Allmänt om hävning och skadestånd för hemresekostnader vid paketresor
2020-12-31 Ny avtalad leveranstid
2020-12-26 Hur gör man när SJ agerat felaktigt?

Alla besvarade frågor (88421)