Kan man som arbetstagare förkorta den avtalade uppsägningstiden?

FRÅGA
Hej,Jag har varit anställd hos min arbetsgivare i 8 år.Företaget är anslutna till kollektivavtal.Då jag anställdes så var det en begäran från arbetsgivaren att jag skulle skriva på avtalet med 4 månaders uppsägningstid.Nu ska jag säga upp mig.Finns det något som kan stärka att jag kan få kortare uppsägningstid än de 4 månaderna.Tack på förhand,vänliga hälsningar
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med era frågor!

Eftersom din fråga handlar om uppsägningstid finner vi aktuella regler i lagen om anställningsskydd (LAS), se här.

Då din anställning varat i åtta år så utgår jag i mitt svar från att du idag har en tillsvidareanställning hos arbetsgivaren och att uppsägningstiden är ömsesidig. Jag utgår vidare ifrån att du omfattas av kollektivavtalet p.g.a. din frågeformulering. Jag utgår slutligen ifrån att du är anställd inom det privata näringslivet, vad gäller offentliga anställningar finns särskilda regler.

Uppsägningstid

Utgångspunkten är att både arbetsgivare och arbetstagare har rätt till en minsta uppsägningstid om en månad. Du som arbetstagare har rätt till en uppsägningstid av fyra månader, om du varit anställd mellan sex till åtta år, eller fem månader, om du varit anställd minsta åtta år men kortare än tio år, LAS 11 §.

Om anställningsavtalet överensstämmer med lagen om uppsägningstid eller om villkoren i ditt avtal anses vara förmånligare för dig så gäller avtalets uppsägningstid. Du är bunden av detta avtal på samma sätt som av alla andra typer av avtal. Om du inte skulle fullgöra dina förpliktelser under uppsägningstiden så kan arbetsgivaren kräva dig på skadestånd, LAS 38 §.

Kollektivavtal och förmånligare personligt avtal

LAS 11 § är semidispositiv vilket medför att det går att avtala om avvikelser från regeln i kollektivavtal. Det går också att avtala om "förmånligare villkor" för dig som arbetstagare, i ett personligt avtal, än vad som anges i regeln. Om du har arbetat mer än åtta år har du rätt till fem månaders uppsägningstid även om ditt anställningsavtal säger fyra. Anger kollektivavtalet att det är fyra månader uppsägningstid efter åtta års anställning så är det detta som gäller, vad gäller din rätt till längre uppsägningstid. Arbetsgivaren kan inte göra denna längre tid gällande.

Det skulle kunna vara så att det i kollektivavtalet anges undantag som ger arbetstagaren rätt till kortare uppsägningstid under vissa förutsättningar.

Jag skulle råda dig att ta reda på vad som står i det gällande kollektivavtalet. Detta kan medföra att du kan få både kortare och länge uppsägningstid. Då jag inte sett detta, kan jag inte uttala mig om hur det ska tolkas.

Arbetstagaren 67 år

Ett undantag finns även om du har fyllt 67 år, då är uppsägningstiden endast en månad, LAS 33 §.

Råd

Kontrollera om kollektivavtalet ger dig möjlighet till kortare uppsägningstid eller om det ger arbetsgivaren rätt till längre uppsägningstid och om det inte gör det så utgå i dina förhandlingar med arbetsgivaren från att det är fyra månaders uppsägningstid. Du kan alltid förhandla med arbetsgivaren om att du ska tillåtas ha en kortare anställningstid. Går arbetsgivaren inte med på kortare uppsägningstid och det inte finns något undantag i kollektivavtalet får du nog acceptera en uppsägningstid om i varje fall fyra månader som ni har avtalat.

Hoppas du har fått svar på dina frågor.

Behöver du hjälp att förhandla med arbetsgivaren eller inför upprättandet av anställningsavtal med din kommande arbetsgivare kan du kontakta vår telefonrådgivning på tel. 08-533 300 04 eller skicka ett mail till radgivning@lawline.se för att få ytterligare rådgivning.

Med vänlig hälsning

Niclas Friberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1625)
2020-10-31 Vad krävs för ett avskedande?
2020-10-31 Gäller uppsägningstid vid provanställning?
2020-10-31 Har fått sparken på grund av en händelse på jobbet, vad ska jag göra, och borde jag fått en varning istället?
2020-10-30 Kan jag avbryta en provanställning?

Alla besvarade frågor (85738)