Kan man söka uppehållstillstånd på grund av anknytning om man tidigare begått brott?

2020-12-20 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej! Kan en amerikansk medborgare som suttit fängslad i USA i 20 år flytta till Sverige med familjär anknytning? Personen i fråga vill lämna sitt hemland, USA, för gott och bosätta sig i Sverige med sin svenska fru.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom vad som gäller om man är gift med en svensk, och vill flytta till Sverige med sin make eller maka, samt om tidigare brottslighet kan påverka möjligheterna att få uppehållstillstånd. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du kan göra nu.

Vad gäller om man är gift och vill flytta till Sverige med sin make/maka?

Om man är medborgare i ett land utanför EU och vill flytta till en familjemedlem i Sverige behöver man uppehållstillstånd. Man kan få uppehållstillstånd om man är gift, har ingått registrerat partnerskap eller har varit sambo med en person som numera bor i Sverige. Detta framgår av 5 kap 3 § 1 st p. 1 Utlänningslagen (här).

Även en blivande make/maka eller sambo till en person som bor i Sverige kan söka uppehållstillstånd, se 5 kap 3a § p. 1 Utlänningslagen (här), vilket inte är så relevant i det här fallet eftersom paret redan är gifta.

För att få uppehållstillstånd måste man som huvudregel kunna styrka sin identitet. Personen som bor i Sverige måste kunna försörja både sig och partnern som ska flytta hit, och ha en tillräckligt stor bostad. Mer information om detta framgår på Migrationsverkets hemsida (länk här).

Kan tidigare brottslighet påverka möjligheterna att få uppehållstillstånd?

Som huvudregel ska det särskilt beaktas vid ansökan om uppehållstillstånd om personen gjort sig skyldig till brott tidigare, men då personen söker uppehållstillstånd på grund av anknytning till make/maka ska detta inte särskilt beaktas, se 5 kap 17 § 1 st Utlänningslagen (här), som bland annat hänvisar till 5 kap 3 § Utlänningslagen. En person som söker uppehållstillstånd på grund av anknytning ska däremot nekas uppehållstillstånd om personen utgör ett hot mot allmän ordning och säkerhet, se 5 kap 17 a § Utlänningslagen (här).

I det här fallet har mannen suttit i fängelse i USA, men det framgår inte vad han har begått för brott, och därför är det svårt att säga om han kan ses som ett hot mot allmän ordning och säkerhet. I MIG 2008:46 (länk här) framgår att vid bedömningen ska brottslighetens art beaktas, men även hur lång tid tillbaka i tiden brottsligheten ligger.

Vad du kan göra nu

Sammanfattningsvis kan mannen söka uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin svenska fru. Hur man går tillväga för att ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning till make/maka, registrerad partner eller sambo framgår på Migrationsverkets hemsida (länk här). Om mannens tidigare brottslighet kan vara ett hinder för uppehållstillstånd är svårt att svara på, då det beror på vad det rör sig om för brott och hur långt tillbaka i tiden brottsligheten ligger. Det är Migrationsverket som gör en bedömning.

Om du vill komma i kontakt med Lawline går det att fylla i ett formulär för att bli uppringd (här), alternativt ringa receptionen. Receptionen har öppet vardagar 9:00-16:00, och telefonnumret är 08-533 300 04.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1157)
2021-04-17 Uppehållstillstånd genom anknytning utan att lämna landet
2021-04-17 Vad innebär försörjningskravet och hur uppfylls den?
2021-04-14 När bör vi begära avgörande av ärende om uppehållstillstånd?
2021-04-10 Hur styrker man sin identitet vid ansökan om uppehållstillstånd?

Alla besvarade frågor (91359)