Kan man söka om asyl från sverige om man tidigare fått avslag?

2021-07-20 i Migrationsrätt
FRÅGA
Har träffat en kille från afghanistan som kom hit som ensamkommande barn 2015. Han drabbades av gymnasielagen och fick avslag på sin asylansökan. Han har sedan levt som papperslös då han inte har något att återvända till. Han har haft möjlighet att hitta boenden och kunnat jobba en hel del.Det har nu gått 3 år och som jag förstår det kan han söka asyl igen om ett år, stämmer det?Är det bättre att ansöka om uppehållstillstånd via anknytning till mig om vi vill bo tillsammans? Och kan han göra det redan nu? Just nu är det för farligt för att resa till Afghanistan för att ansöka om detta från hemlandet som man ska göra. Samtidigt kan han inte säga att han hållit sig undan i Sverige då det antagligen påverkar honom negativt i beslutsprocessen? Men för att bevisa att vårt förhållande är serisöst måste vi ju berätta detta?! Vi har träffats flertalet gånger senaste halvåret och han kan kommer att bo hos mig framöver. Hur ska vi göra för att ha bästa möjligheterna för honom att få uppehållstillstånd?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att din kille bott i Sverige utan tillstånd en tid och att du undrar nu om han har möjlighet att söka uppehållstillstånd alternativt asyl från Sverige.

För att besvara din fråga tänker jag översiktligt redogöra för vilken typ av uppehållstillstånd din kille kan söka och vad förutsättningarna för att få dessa beviljade är.

Din fråga regleras i utlänningslag (utll).

Vilka uppehållstillstånd kan din kille söka?

För de fall din kille redan fått ett avslag på sin asylsökan som vunnit lagakraft finns det bara ett alternativ för att erhålla uppehållstillstånd på nytt. Det gör man genom att söka så kallat verkställighetshinder. Det innebär att det under den period som din kille vistats i Sverige har uppstått omständigheter som ger honom rätt till uppehållstillstånd, det kan exempelvis röra att situationen i hemlandet har förvärrats eller att ni gift er. Situationen i hemlandet ska vara så pass allvarlig att individen riskerar att utsättas för behandling som kränker mot mänskliga rättigheter alternativt riskerar förföljelse, död eller allvarlig kroppsskada (12 kap. 1- 2 § utll).

Verkställighetshinder regleras i 12 kap.

En ansökan om verkställighetshinder ska skickas till migrationsverket.

Finns det någon särskild tid innan man kan söka asyl?

Beslut om avslag gäller i 4 år. Däremot så rör detta en annan typ av situation och en anmälan till migrationsverket kan göras så snart de nya omständigheterna uppdagas.

Kan det olovliga uppehållet påverka bedömningen?

enligt 5 kap. 17 § utll kan den omständigheten att din kille uppehållit sig olovligen i landet läggas till grund för beslut. Däremot ska fördelarna överväga nackdelarna, så det innebär inte automatiskt att det blir avslag.

Slutsats

Om det är så att situationen i din killes hemland är så allvarlig att han inte kan återvända ska ni kontakta migrationsverket och ansöka om verkställighetshinder. Skulle även en sådan ansökan rendera i avslag har din kille inte längre rätt att vistas i Sverige och måste därmed återvända. Migrationsverket kan vara behjälpliga i hemresa. Att uppehålla sig i Sverige som irreguljär flykting ("papperslös") är förenat med stor osäkerhet och framförallt risk.

Om du önskar komma i kontakt med en av våra erfarna jurister och få personlig rådgivning för just ditt ärende kan du boka en tid via denna länken här: https://lawline.se/boka

Hoppas du fick svar på din fråga.

MVH

André Blomquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1236)
2021-10-19 Kan jag förlora mitt svenska medborgarskap vid flytt utomlands?
2021-10-10 Kan jag förlorar mitt svenska medborgarskap?
2021-10-07 Är det möjligt att uppfylla försörjningskravet med CSN?
2021-10-06 Alternativt skyddsbehövande, möjligt att resa till sitt hemland?

Alla besvarade frågor (96429)