Kan man söka jobb på förskola när man blivit dömd för urkundsförfalskning och hur länge finns det med i belastningsregistret?

2020-06-25 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Jag är dömd för urkundsförfalskning år 2016, fick då böter som straff. Undrar hur länge detta kommer stå med i mitt register? Och även om jag har möjlighet att söka jobb på skola då jag nu är utbildad förskollärare, med detta i mitt register?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna kring belastningsregister finns b.la i lagen om belastningsregister och förordningen om belastningregister.

Hur länge kommer uppgiften stå med i belastningsregistret?

Det är påföljden, dvs straffet, som avgör hur länge en uppgift finns registrerad i belastningsregistret.

Böter gallras 5 år efter domen (17 § p. 9 lagen om belastningsregister). När en uppgift gallras menas att uppgiften tas bort från belastningsregistret. Eftersom du fick böter som påföljd för urkundsförfalskningen kommer det stå kvar i ditt belastningsregister i 5 år efter domen.

Dina möjligheter att söka jobb på förskola

När man erbjuds anställning inom b.la förskola och grundskola ska man lämna ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska vara högst ett år gammalt (2 kap. 31 § skollagen). Den som erbjuds en anställning i staten, en kommun, en region, ett företag eller en organisation ska, om arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn, även på begäran av den som erbjuder anställningen visa upp ett utdrag ur belastningsregistret (1 § lag om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn).

Utdraget ska dock inte visa alla brott som finns med i belastningsregistret. De brott som tas med i utdraget som ska visas för arbetsgivaren vid anställning vid förskola är i nuläget; mord, dråp, grov misshandel, alla sexualbrott, människorov, grovt rån och barnpornografibrott (22 § 3 st. förordningen om belastningsregister). Andra uppgifter i belastningsregistret kommer alltså inte synas på utdraget som lämnas till arbetsgivaren när du söker arbete på en förskola.

Sammanfattning

Böterna för urkundsförfalskningar kommer tas bort från ditt belastningsregistret 5 år efter domen. Det kommer inte heller att synas vid det utdrag som ska lämnas till arbetsgivaren när du söker arbete inom förskolan då böter inte står med i den lista på brott som ska finnas med i utdraget.

Vänliga hälsningar,

Emlika Magnusson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2535)
2021-01-19 Vem har rätt att begära utdrag ur belastningsregistret?
2021-01-18 Är det okej att använda sig av överfallslarm?
2021-01-18 Kan jag se mitt brottsregister?
2021-01-17 Gärningsculpa

Alla besvarade frågor (88253)