Kan man söka asyl i Sverige på grund av en allvarlig sjukdom?

2019-11-14 i Migrationsrätt
FRÅGA
HejUndrar över tillväga gång sättet för att söka asyl i Sverige om man är allvarligt sjuk ? Personen bor inte i ett eu land ! Sjukvården i personens land kan inte behandla aktuellt sjukdomstillstånd.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Grunder för uppehållstillstånd

I Utlänningslagen finns de grunder som kan ge rätt till uppehållstillstånd i Sverige. En person kan få uppehållstillstånd om (5 kap. 1 § Utlänningslagen):

- Personen anses som flykting. I 4 kap. 1 § Utlänningslagen beskrivs vem som ska anses vara en flykting.

- Eller om personen anses vara skyddsbehövande. Vem som är skyddsbehövande beskrivs i 4 kap. 2 § Utlänningslagen.

Av den information som jag har fått genom din fråga verkar det som att personen endast vill söka asyl på grunden av att personen är allvarligt sjuk. Dock är det svårt att anses som en flykting eller skyddsbehövande endast på den grunden att man inte kan få vård i sitt hemland. Personen i fråga kommer antagligen inte få uppehållstillstånd på dessa grunder.

Uppehållstillstånd på grund av synnerliga ömmande omständigheter

Om uppehållstillstånd inte kan ges på annan grund, får tillstånd beviljas en utlänning om det vid en samlad bedömning av personens situation finns sådana synnerliga ömmande omständigheter att personen bör tillåtas stanna i Sverige. Vid bedömningen ska personens hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situationen i hemlandet beaktas (5 kap. 6 § Utlänningslagen). Dock gäller denna lag när personen som är allvarligt sjuk redan befinner sig i Sverige.

Det finne en tillfällig lag, Begränsningslagen, som gäller framför Utlänningslagen. Ett uppehållstillstånd på grund av synnerliga ömmande omständigheter får endast beviljas om det skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande att avvisa eller utvisa en person, alltså att inte bevilja ett uppehållstillstånd (11 § Begränsningslagen). Om personen inte beviljas ett uppehållstillstånd och detta skulle strida mot exempelvis Europakonventionen eller de mänskliga rättigheter så ska en person beviljas uppehållstillstånd.

Sammanfattning

En person som är allvarligt sjuk och som inte befinner sig i Sverige kan inte söka asyl på grund av att personen är allvarligt sjuk.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du kan alltid vända dig till Lawlines jurister om du vill ha ett mer utförligt svar om på vilka grunder man kan söka asyl, det gör du genom att klicka HÄR.

Med vänliga hälsningar,

Daniella Larsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1050)
2020-08-07 Vem har rätt till uppehållstillstånd på grund av anknytning?
2020-07-31 Hur långtgående utredningsskyldighet har migrationsdomstolen?
2020-07-29 Påverkar ordningsbot möjligheter till jobb och svenskt medborgarskap?
2020-07-26 Vad gäller för min blivande make som är EU-medborgare?

Alla besvarade frågor (82663)