Kan man skydda sitt arv som ens barn har fått då man går bort från sin f d make?

2017-05-29 i Arvsordning
FRÅGA
Jag är skild sedan 17 år tillbaka. Är det så att min f d make har rätt till arv om någon av mina barn skulle avlida och i så fall i förlängningen få tillgång till arv jag testamenterat till mina barn? Kan man ändra på det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår i mitt svar från att dina barn har din f d make som pappa.

Om barnen inte har testamente

Om något av dina barn skulle avlida och det inte finns något testamente kommer arvsordningen att se ut på följande sätt. I första hand ärver dennes eventuella barn allt, inget går i så fall till dig eller din före detta make. Detta hänger dock på att ditt barn har fått egna barn (2 kap 1 § ÄB). Om det inte finns några barnbarn kommer arvet att fördelas lika mellan ditt barns föräldrar, det vill säga dig och din f d make (2 kap 2 § ÄB). Detta innebär att du får 50 % av kvarlåtenskapen och din f d make 50 %. Om du redan har gått bort kommer din del att fördelas lika mellan alla dina barn. Om något av dina andra barn också har gått bort ärver deras eventuella barn den delen, det vill säga dina barnbarn. Ifall det inte finns några andra barn eller barnbarn i livet som kan ta över din del kommer även dessa 50 % gå till din f d make. Oavsett vad kommer han i alla fall få minst 50 % om något av era barn skulle gå bort och detta barn inte har fått några egna barn än som kan ärva i första hand.

Ändring genom barnens testamente

Det går att ändra denna arvsordning genom ett testamente. Föräldrar har aldrig rätt att kräva en viss del av arvet så barn kan med andra ord testamentera bort hur mycket eller lite de vill. För att undvika att din f d make ärver från dina barn (och på så sätt får del av ditt arv om du har gått bort tidigare) kan barnen med andra ord upprätta testamenten där de fördelar sin egendom på något annat valfritt sätt. Detta hänger dock på att barnen vill testamentera bort egendomen till någon annan istället.

Ändring genom ditt testamente

Det finns även en ytterligare lösning på hur din f d make inte ska kunna få ta del av ditt arv genom barnen. Om du i ditt testamente skriver att dina barn ska ärva all egendom med fri förfoganderätt kan du bestämma vem arvet ska tillfalla även vid det tillfälle dina barn skulle gå bort. Att de ärver med fri förfoganderätt innebär att de får göra i stort sett vad de vill med egendomen, förutom att testamentera bort den till någon annan. Detta gäller eftersom du i ditt testamente då har skrivit att egendomen ska tillfalla någon annan efteråt.

Det finns eventuellt en möjlighet för dina barn att påkalla jämkning av ditt testamente den dag du går bort för att få ut sin så kallade laglott med full äganderätt istället. Laglotten är hälften av vad de skulle ha ärvt om det inte fanns något testamente (7 kap 1 § ÄB). Med andra ord kan dina barn kräva att de ska få minst hälften av din kvarlåtenskap med full äganderätt istället för fri förfoganderätt, resten av det du testamenterar till dem kommer att gå till dem med fri förfoganderätt precis som du önskat. Det finns dock inte så många anledningar till varför dina barn ens skulle vilja jämka ditt testamente på detta sätt, de får ju fortfarande ärva samma summa och fritt förfoga över den ändå. Den enda skillnaden är som sagt att de inte får testamentera bort egendomen till någon annan, något de kan vilja ändra på såklart.

Sammanfattningsvis kommer din f d make att ärva efter era barn ifall det inte finns något testamente eller ifall barnen inte har fått några egna barn än. Han kommer i så fall att ärva 50 %. Han kan även få ta över dina 50 % av arvet ifall varken du, dina barn eller några barnbarn lever vid tillfället. Det finns två sätt att "komma undan" detta på. Först och främst kan dina barn fritt testamentera om att din f d make inte ska ärva efter dem, detta förutsätter dock att de vill detta. Det andra alternativet är att du testamenterar din egendom till dina barn med fri förfoganderätt och skriver att någon annan ska få ärva denna del då dina barn senare går bort. Det finns en risk att dina barn påkallar jämkning av testamentet och kräver att få sin laglott med full äganderätt istället. Detta kan dock max utgöra hälften av all din egendom, den andra hälften kommer du alltid kunna ge bort med fri förfoganderätt. På så sätt kan du "skydda" en del av arvet åtminstone, även om dina barn troligtvis inte ens påkallar någon jämkning.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hedvig Johansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1638)
2021-07-28 Min son har avlidit, vem ärver honom?
2021-07-28 Den legala arvsrätten.
2021-07-21 Vilka har rätt till arv efter en ogift person?
2021-07-20 Hur fördelas arvet mellan bröstarvingar?

Alla besvarade frågor (94351)