Kan man skriva ett testamente och ange att någon annan än testamentstagaren får nyttjanderätt till egendomen?

Hej!

Min mamma har ärvt en fastighet med villkor att den ska utgöra enskild egendom. Hon och min pappa är gifta och bor tillsammans i huset på fastigheten. Mamma vill att fastigheten ska gå i arv på hennes sida av släkten då den ligger på hennes släktgård och vill därför att jag och min syster ska ärva fastigheten vid hennes bortfall. Däremot vill hon självklart att min pappa ska kunna bo kvar utan bekymmer. Om han däremot senare i livet skulle gifta om sig, vill mamma inte att hans nya maka ska kunna ärva någon del i fastigheten efter honom och vill därför inte att min pappa ska få någon äganderätt vid hennes eventuella bortfall före honom. Jag har läst något om att man kan testamentera med förbehåll för nyttjanderätt. Skulle det vara aktuellt här om hon skriver i sitt testamente att jag och min syster ärver fastigheten med förbehåll att pappa får nyttjanderätt och bo där så länge han lever eller vill?

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till ärvdabalken (ÄB).

Möjligheten att upprätta testamente

Den som fyllt 18 år kan upprätta ett testamente för att förordna om sin kvarlåtenskap (9 kap. 1 § ÄB). Huvudregeln är att testamenten alltid ska ges den tolkning som kan antas överensstämma med testatorns vilja (11 kap. 1 § ÄB).

Det är även möjligt att i testamentet ange att någon annan än den som ska äga egendomen ska ha nyttjanderätt. Om inte andra villkor föreskrivits i testamentet gäller då att nyttjanderättshavaren ska förvalta egendomen (12 kap. 3 § ÄB) och ägaren till egendomen kan inte sälja den utan nyttjanderättshavarens samtycke (12 kap. 6 § ÄB).

Formkrav för testamente

Ett testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen (10 kap. 1 § ÄB). Både den som upprättar testamentet och vittnena ska skriva under vid samma tidpunkt. Vittnena måste känna till att de bevittnar ett testamente, men de behöver inte känna till innebörden av testamentet. Det finns även regler om vem som får vara vittne (10 kap. 4 § ÄB). Nära släktingar till den som upprättar testamentet får inte vara vittne, och inte heller den som kommer ärva något genom testamentet. Ett testamente behöver däremot inte registreras, så länge det uppfyller formkraven.

Om ni vill ha hjälp med att upprätta ett testamente av en våra duktiga jurister är ni välkomna att boka en tid här.

Slutsats

Det är alltså möjligt för din mamma att upprätta ett testamente där hon anger att du och din syster ska ärva fastigheten, men att er pappa ska ha nyttjanderätt så länge hon lever. Hon kan ange att nyttjanderätten ska upphöra då er pappa avlider och att du och din syster då fullt ut ska åtnjuta er äganderätt. Eftersom din pappa på det här sättet inte äger fastigheten kommer den inte ingå i en eventuell framtida bodelningen mellan honom och någon annan.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma JohannessonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning