Kan man skaffa körkort med en prick i registret?

1. kan jag skaffa körkotet om jag har en prick som en 16 åring? 2. Om jag kan/får då när kommer jag kunna göra det? 3. Om nej då när kommer jag kunna göra det? 4. Kan det dröjas på mitt körkort om jag har en prick? 5. Kan jag övningsköra nu som en 16 åring med pricken?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Hur länge syns en prick i belastningsregistret?

När en person blir dömd för ett brott får personen en notering i belastningsregistret. Denna notering kallas ibland med vardagligt språk för "prick i registret". Hur länge en prick syns i belastningsregistret beror på vilket straff man fått. Av 17 § punkten 9 i lag om belastningsregister framgår att pricken i registret tas bort fem år efter dom eller beslut om böter eller föreläggande om ordningsbot. Av 17 § punkten 4 b) i lag om belastningsregister framgår att prick i registret försvinner fem år efter domen eller beslut om skyddstillsyn eller villkorlig dom, om uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet. Uppgifter om fängelsestraff försvinner tio år efter frigivningen, 17 § punkten 1 i lag om belastningsregister. Av din fråga framgår inte vilket straff du fått, vilket gör det svårt för mig att svara på när din prick försvinner.

Kan man ta körkort och övningsköra med en prick i belastningsregistret?

För att kunna ta körkort och övningsköra krävs ett körkortstillstånd från Transportstyrelsen. Den som får ett körkortstillstånd bedöms vara en lämplig förare. Den blivande föraren ska anses lämplig i såväl medicinskt som personligt hänseende. Tyvärr är det svårt för mig att svara på hur dina möjligheter att få ett körkortstillstånd ser ut eftersom det är en bedömning som Transportstyrelsen gör. Jag kommer däremot att förklara hur en prick i registret kan komma att påverka Transportstyrelsens bedömning.

I bedömningen ingår en bakgrundskoll där personens belastningsregister kontrolleras. Om det skulle vara så att det finns en notering i registret gör Transportstyrelsen en lämplighetsbedömning som beror på vilket brott det rör sig om. Ju mildare ett brott bedöms vara, desto större är möjligheterna för personen att få ett körkortstillstånd. En dom för narkotikabrott kan bli problematisk då bedömningen kring pålitlighet i nykterhetshänseende påverkas negativt vid en notering om sådant brott, 3 kap 2 § körkortslagen. 

En prick i registret kan leda till att Transportstyrelsen beslutar om så kallad spärrtid, vilket innebär att du inom viss tid inte har möjlighet att ta körkort. Spärrtiden är minst en månad och högst tre år, 3 kap 9 § körkortslagen. När spärrtiden är slut får man ansöka om nytt körkortstillstånd och Transportstyrelsen gör då en ny bedömning av förarens lämplighet. 

Min rekommendation

Jag skulle råda dig att vända dig till Transportstyrelsen för att ta reda på hur de ställer sig till din notering i belastningsregistret.

Om du skulle ha fler frågor eller funderingar är du hjärtligt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!

Vänligen, 


Anna FalkRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”