Kan man se om någon har fått ett arv?

FRÅGA
Kan man se om en person fått ut något arv efter en förälder som dog 1972.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är ärvdabalken (ÄB) (1958:637) som reglerar frågor gällande arv. En bouppteckning ska upprättas för varje dödsbo. Bouppteckningen är en förteckning över den avlidnes alla tillgångar och skulder vid dödsdagen (ÄB 20 kap. 4 §). I en bouppteckning så ska det även framgå vilka som är dödsbodelägare och arvingar. En bouppteckning ska upprättas inom tre månader från dödsfallet och efter det så ska den ges in till Skatteverket för registrering inom en månad. Om det finns ett testamente så ska den bifogas till bouppteckningen (ÄB 20 kap. 5 §).
Bouppteckningar som har upprättats efter den 1 juli 2001 ska förvaras hos Skatteverket och dessa kan begäras ut, då en bouppteckning är en offentlig handling. Jag är dock inte säker över hur situationen är i ditt fall, då dödsfallet har skett så länge sedan. Jag rekommenderar att du kontaktar Skatteverket med din fråga, vilket du kan göra här.

Sammanfattning:
Bouppteckningar som är upprättade från och med 1 juli 2001 förvaras hos Skatteverket och då det är en offentlig handling så kan du begära ut dem. I ditt fall handlar det om ett dödsfall som skett nästan 50 år sedan och av denna orsak så rekommenderar jag att du kontaktar Skatteverket för att få ett mer specifikt svar på din fråga.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1062)
2021-03-31 Finns ett närvarokrav för efterarvingar vid en bouppteckningsförrättning?
2021-03-31 Kan man sälja värdepapper och avsluta konton innan bouppteckningen har registrerats?
2021-03-30 Vad gäller om en dödsbodelägare avlider innan arvskiftet?
2021-03-30 Kan man ärva skulder?

Alla besvarade frågor (91198)