Kan man säga upp visstidsanställda?

Hej jag har skrivit på ett kontrakt som heter vistidsanställnig och min arbetigvare vill säga upp mig begrung av brist i jobbet sen hörde jag att han ska anställa mer folk, mitt fråga är har han rätt att säga upp mig?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I Lag om anställningsskydd (LAS) finns bestämmelser om olika anställningsformer och vilka rättigheter och skyldigheter som gäller både för arbetstagare och arbetsgivare i samband med anställningens upphörande.

Allmän visstidsanställning (Alva) är en form av tidsbegränsad anställning som ger arbetsgivare rätt att anställa arbetstagare utan att behöva ange skäl för att tidsbegränsningen 5§ LAS. För att skyddas från en arbetsgivares missbruk av anställningsformen kan en arbetstagare inte vara visstidsanställd under obegränsad tid, utan anställningen går automatisk över till en tillsvidareanställningen om arbetstagare varit visstidsanställd mer än 2 år under en 5 års period eller om arbetstagare haft flera tidsbegränsade anställningar hos samma arbetsgivare och dessa följt varandra med högst 6 månaders uppehåll emellan anställningarna, 5a § LAS.Har anställningen övergått till en tillsvidare anställningen kan anställningen enbart upphöra om det finns saklig grund och efter minst en månad uppsägningstid, 7§ LAS.

Uppsägning av tillsvidareanställd arbetstagare

Karaktäristiskt för en tidsbegränsad anställning är att anställningen upphör utan uppsägningstid och vid anställningens utgång, 4§ 2st LAS om inte något annat har avtalats . Detta innebär att anställningen inte kan avslutas i förväg av varken dig som arbetstagare eller av din arbetsgivare, utan ni är båda bundna av anställningsavtalet fram till det slutdatum som ska framgå av ditt anställningsavtal, se 6c § 2 st punkt 3b LAS.

Det är dock tillåtet att avtala om att en visstidsanställning ska kunnas sägas upp i förväg, men då kräva saklig grund för uppsägningen, 7 § LAS. Arbetsbrist, skäl som har med verksamheten att göra är i regel saklig grund för uppsägning.

Har du och din arbetsgivare inte kommit överens om att din anställning ska kunnas sägas upp i förväg, är möjligheten att komma ifrån anställningen innan avtalstiden slutdatum begränsad till de fall skäl för avsked föreligger 18§ LAS. Grund för avsked föreligger om arbetsgivaren eller arbetstagaren grovt åsidosatt sina skyldigheter enligt anställningsavtalet, det krävs med andra ord mycket till för att avsked ska kunna bli aktuellt.

Sammanfattning

Huvudregel är att både du och din arbetsgivare är bundna av anställningen , det är därför inte lov att säga upp en visstidsanställd innan avtalet har gått ut, utan anställningen upphör först vid slutdatumet. Har du och din arbetsgivare inte kommit överens om något annat och har inte anställningen övergått till en tillsvidareanställning innebär det att du som visstidsanställd har ett starkare anställningsskydd under anställnings tiden än vad en fastanställd har. Du har därför rätt att jobba kvar.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Paula Reich ZackrissonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”